Zoekvragen

Zoekvragen

Wilt u een specifiek onderwerp in het nieuws volgen? Is een bepaalde opkomende kwestie van vitaal belang voor u en uw bedrijf? Stel dan een zoekstring op voor een lopend onderwerp. Wij hebben als voorbeeld enkele zoekstrings voor u gemaakt die u kunt gebruiken en naar wens aanpassen, of waarop u zich kunt inspireren bij het opstellen van uw eigen zoekstring.

Zoekstring Bird Flu

atleast2(bird flu! or h5n1) and hlead(bird flu! or h5n1) and length>300 and pub(economist or the guardian)

Verklaring van de zoekstring:

Met deze zoekopdracht is het niet nodig om meer zoektermen te gebruiken. Als u echter alleen bird flu! of h5n1 virus zou gebruiken, zou u te veel resultaten krijgen. Om ervoor te zorgen dat u artikelen krijgt die relevant zijn voor het onderwerp, is het beter de zoekopdracht te verfijnen. In het bovenstaande voorbeeld is de zoekopdracht verfijnd door toe te voegen dat de zoektermen minstens tweemaal in het artikel moeten voorkomen en dat de termen in de titel of de eerste alinea van het artikel moeten voorkomen. U kunt ook een minimumlengte van een artikel toevoegen, waardoor u meestal een grotere kans hebt om een relevant artikel te vinden.

Verklaring van het gebruik van elementen in de zoekstring:

bird flu or h5n1:

U kunt deze termen vervangen door termen in iedere andere taal die u wilt, bv. vogelgriep of h5n1 of gripe aviar of vogelgrippe! of aviaria

atleast2(bird flu! or h5n1):

Met atln geeft u aan dat de woorden tussen haakjes het aantal keren moeten voorkomen dat in plaats van de n is aangegeven. In dit geval tweemaal. hlead(bird flu! or h5n1): Met hlead geeft u aan dat een bepaalde zoekterm of -termen in de titel of eerste alinea van een artikel moeten voorkomen.

Length(>300):

Met de lengte-opdracht worden korte artikelen geëxcludeerd. Gebruik length(>n). U kunt deze opdracht ook gebruiken om kortere artikelen te vinden met een lengte (

and pub(economist or the guardian):

Een goede manier om het aantal geretourneerde resultaten te regelen is aan te geven uit welke bronnen u artikelen wilt krijgen. U kunt dit doen door: and pub(bronnaam or bronnaam) toe te voegen. Omgekeerd is ook mogelijk: and not pub(bronnaam or bronnaam). Verkiezingen in de VS Headline(election) and (politic! w/s democrat! or republic!) and atleast2(candidate) And country(United States #90plus#) and subject(ELECTIONS & POLITICS)

Verklaring van de zoekstring:

Headline(election):

Met de opdracht 'headline' kunt u naar de kop van een artikel zoeken.

(politic! w/s democrat! or republic!):

De opdracht ‘w/s' bepaalt dat de na ‘w/s' genoemde zoektermen binnen een zin van de ervoor genoemde termen moeten zijn. U kunt de ‘s' ook vervangen door een getal (0 tot 255) of ‘p' voor binnen een alinea. In dit voorbeeld hebben we een ‘!' na de termen geplaatst om LexisNexis te laten zoeken naar ieder woord dat met hetzij politic, democrat of republic begint; hiermee wordt niet alleen politic maar ook politician of political of politics gevonden. Natuurlijk kunt u de termen vervangen voor andere partijen.

atleast2(candidate):

Als u wilt dat een bepaalde zoekterm meer dan ten minste eenmaal wordt opgehaald, gebruikt u de opdracht atln. In plaats van ‘n' kunt u een getal invullen voor het aantal keren dat een zoekterm ten minste moet worden gevonden.

country(United States #90plus#):

Als u uw zoekopdracht tot een bepaald land wilt beperken, kunt u de opdracht 'country' gebruiken. Zo worden alleen artikelen opgehaald die de indexterm voor het opgegeven land hebben. In dit voorbeeld hebben we ook een relevantiescore aan de zoekterm toegevoegd. Dit kunt u doen voor alle indextermen. Binnen het nieuwe LexisNexis platform kunt u de indextermen uit een lijst selecteren, deze worden in een extra vak onder de query geplaatst; de termen kunnen niet in de query zelf worden geplaatst. U kunt de relevantiescore ook niet meer instellen, maar wel naar ‘Strong References Only' zoeken door het vak onder het vak met indextermen aan te kruisen.

terms(ELECTIONS & POLITICS):

LexisNexis voegt indextermen aan artikelen toe. Deze termen zijn ook opzoekbaar door middel van de opdracht 'terms'. U kunt indextermen opzoeken met behulp van de functie 'add index terms to your search'.

Producten & Diensten
Support & Training
Bronnen
Actueel