6AMLD is hier

02 June 2021 11:50

6AMLD is hier: tijd om jouw AML proces te optimaliseren

De deadline van 3 juni 2021 stond voor veel risk & compliance professionals al lang in rood op de kalender maar nu is het toch echt zo ver: de zesde Anti-Money Laundering Directive (6AMLD) van de EU moet op 3 juni 2021 geïmplementeerd zijn.

De introductie van de 6AMLD eind 2020 toonde de vastberadenheid van de EU aan om een meer consistent regelgevend kader vast te stellen voor processen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) in alle lidstaten. Het gevolg is dat alle bedrijven die in Europa actief zijn - en multinationals die in de VS zijn gevestigd - hun due diligence en risicobewakingsprocessen moeten afstemmen op de nieuwe vereisten om mogelijke juridische, financiële, reputatieschade, strategische en regelgevende risico's.

6AMLD in één oogopslag

In de voetsporen van de vijfde antiwitwasrichtlijn (5AMLD) van de EU, beoogt de nieuwe verordening de aanpak van de EU voor de aanpak van witwaspraktijken en andere clandestiene activiteiten te verfijnen. Met dat in gedachten, wat zijn de belangrijkste kenmerken van 6AMLD? We zetten ze op een rijtje.

 • Harmonisatie: door de definitie van witwassen van geld in de hele EU te harmoniseren, verwijdert 6AMLD bestaande mazen in de wetgeving van de lidstaten. De nieuwe richtlijn bevat een geharmoniseerde lijst van 22 misdrijven in verband met het witwassen van geld, waaronder een aantal fiscale misdrijven, milieumisdrijven en cybercriminaliteit. Dit is een directe reactie op de snelle verandering in criminele activiteiten.
 • Uitbreiding van het regelgevingsbereik: 6AMLD breidt het aantal strafbare feiten uit die onder het witwassen van geld vallen. Terwijl eerdere EU-richtlijnen alleen bedoeld waren om diegenen te straffen die rechtstreeks profiteerden van een strafbaar feit dat onder de definitie van witwassen valt, zal de nieuwe regel ook degenen die strafbare feiten ondersteunen verwijtbaar maken.
 • Uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid: een andere cruciale verandering in 6AMLD is de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid jegens 'rechtspersonen', een juridische term die ook bedrijven omvat. Terwijl eerdere richtlijnen alleen individuen verantwoordelijk hielden voor witwaspraktijken, wil 6AMLD de AML- en CFT-verantwoordelijkheid uitbreiden naar hogere functionarissen in bedrijven, zoals managementmedewerkers.
 • Strengere straffen: volgens de nieuwe richtlijn hebben rechtbanken de bevoegdheid om entiteiten uit te sluiten van overheidsfinanciering en om personen te beboeten. Bovendien introduceert 6AMLD een minimale gevangenisstraf van vier jaar voor witwasdelicten in vergelijking met een eerdere minimumstraf vereiste van één jaar.
 • Grensoverschrijdende samenwerking: in de praktijk gaat het bij strafbare feiten in verband met het witwassen van geld vaak om criminaliteit die zich over meer dan één rechtsgebied uitstrekt. Door een reeks specifieke vereisten voor het delen van informatie tussen rechtsgebieden in te voeren, ondersteunt 6AMLD de samenwerking van EU-lidstaten om criminele activiteiten te bestrijden. Meer in het bijzonder voorziet de nieuwe richtlijn in een reeks factoren waarmee autoriteiten rekening moeten houden bij de beslissing waar en hoe ze onderzoeken en mogelijke vervolgingen moeten uitvoeren. Deze factoren zijn onder meer het land van herkomst, verblijfplaats of nationaliteit en de rechtsmacht van het strafbare feit.

Een wereldwijde inspanning

De introductie van een herziene AML-richtlijn is slechts één aspect van een wereldwijde trend om witwasdelicten te bestrijden. Steeds meer landen en organisaties volgen dit voorbeeld en hebben onlangs voorschriften ingevoerd om clandestiene activiteiten te bestrijden.

Zo heeft het Amerikaanse Congres in januari een van de meest ingrijpende hervormingen van de Amerikaanse AML-wetgeving in decennia doorgevoerd. De Anti-Money Laundering Act van 2020 (AMLA) en de Corporate Transparency Act (CTA) benadrukken de noodzaak van het rapporteren van UBO’s en richten zich op een risicogebaseerde aanpak om terrorismefinanciering en het witwassen van geld via financiële instellingen te voorkomen. De weg die door deze wetgevingshandelingen wordt ingeslagen, zal de gouden standaard worden voor AML-wetgeving wereldwijd en vormt een aanvulling op de aanpak van de EU.

De gevolgen van 6AMLD voor jouw organisatie

Tot zover de achtergrond voor de 6AMLD. Het is nu essentieel dat bedrijven de richtlijn en de wijzigingen in de regelgeving zo snel mogelijk implementeren. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun werknemers de specifieke vereisten van 6AMLD begrijpen om potentiële compliance risico's te beperken. Effectieve compliance- en due diligence-processen moeten verder gaan dan alleen zetten van vinkjes. In plaats daarvan zouden bedrijven deze best practices moeten volgen:

 • Gebruik een tool voor screening om potentiële compliancerisico's bij externe entiteiten en individuen te identificeren.
 • Een grondig due diligence-proces opzetten dat een breed scala aan informatiebronnen bestrijkt, zoals nieuwsgegevens, sancties, PEP's, bedrijfsbronnen, watchlists en financiële informatie.
 • Geautomatiseerde monitoring door derden invoeren om nieuwe informatie te markeren, inclusief wijzigingen in PEP's, sancties of watchlists.
 • Ontwikkel een doorlopend due diligence-audittraject om te voldoen aan de wettelijke eisen en in het geval van een onderzoek.

LexisNexis kan hierbij helpen. Vraag een gratis risk check aan of een demo van Nexis Diligence of download de whitepaper over de AML.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs