ESG Due Diligence en maatschappelijk risico

20 June 2022 16:00

Speciale serie over ESG-risico's: Hoe due diligence bedrijven helpt om reputatieschade door maatschappelijke risico's te voorkomen

Dit is het derde blog in onze serie over ESG-risico's. We bespreken deze keer de "S" van "ESG", met de belangrijkste factoren voor een goede beoordeling van maatschappelijke risico's.

Maatschappelijke factoren: een breed werkveld

In ons vorige blog bespraken we de risico's door milieufactoren, die relatief eenduidig zijn. In de categorie van maatschappelijke risico's lopen de mogelijke risico's een stuk verder uiteen. De volgende aspecten vallen allemaal onder de maatschappelijke risico's:

 • Standaarden van goed werkgeverschap: Werken je derde partijen en leveranciers samen met hun werknemers, en geven ze prioriteit aan een eerlijke beloning, goede werkomstandigheden en veiligheid en gezondheid op de werkvloer
 • Mensenrechten: Nemen bedrijven de vereiste stappen om toezicht te houden op mensenrechtenschendingen in hun leverketen, zoals dwangarbeid
 • Maatschappelijke voordelen: Steeds meer consumenten, beleggers en werknemers willen alleen werken met bedrijven die een positieve uitwerking hebben op hun omliggende gemeenschappen. Zijn je derde partijen maatschappelijk verantwoord in hun manier van werken?
 • Diversiteit, gelijkheid en inclusie: Vormen bedrijven in de diversiteit van hun personeelsbestand en directie een goede afspiegeling van de maatschappij? Zetten ze zich in voor gelijke kansen en voor de training en ontwikkeling van al hun personeel, of zijn ze in opspraak gekomen vanwege een bevooroordeeld wervings- en ontslagbeleid, of ongelijkheid op het gebied van gender of ras? Door social media hebben beschuldigingen een groter publiek dan ooit tevoren.

De drijvende factoren voor maatschappelijke risico's

Financiële instellingen zijn bijzonder kwetsbaar voor maatschappelijke risico's: tenslotte doen ze zaken met mensen en bedrijven vanuit vrijwel iedere sector en ieder rechtsgebied op aarde. Natuurlijk is het simpelweg correct om deze risico's te beheren en een goede uitwerking op de maatschappij na te streven. Maar er zijn drie drijvende factoren die ervoor zorgen dat het ook in het belang van het bedrijf is:

 1. Juridische risico's: Omdat steeds meer wetgeving due diligence verplicht voor mensenrechtenschendingen, zijn bedrijven gedwongen om maatschappelijke risico's op te sporen en tegen te gaan. Het alternatief is immers handhaving vanuit de toezichthouders. De Modern Slavery Act van het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse Wet Zorgplicht Kinderarbeid zijn slechts twee voorbeelden van deze groeiende trend in de wetgeving.
 2. Financiële risico's: Kritische beleggers dwingen directiekamers om hun houding ten aanzien van maatschappelijke risico's te heroverwegen. Een groep beleggers met een portfolio van £9,6 triljoen heeft momenteel bijvoorbeeld 43 bedrijven in het vizier die niet hebben gerapporteerd hoe ze moderne slavernij in hun leverketens herkennen, voorkomen en afschaffen.
 3. Reputatierisico's: Als bedrijven maatschappelijke risico's niet managen, lijden hun reputaties vaak onherstelbare schade. In 2013 stortte het fabriekscomplex Rana Plaza in Bangladesh in, waarbij meer dan 1000 mensen om het leven kwamen. In de negen jaar sinds deze tragedie hebben grote modemerken die kleding verkochten die hier werd gemaakt, enorme reputatieschade geleden in de vorm van negatieve krantenkoppen en campagnes op social media.

LexisNexis: ESG-risico's en inzichten naar boven halen

Hier bij LexisNexis helpen we organisaties om de uitdagingen rondom de beoordeling van milieurisico te boven te komen. Wij kunnen je voorzien van een compleet pakket aan gegevensbronnen: van ons nieuwsarchief tot aan bedrijfsgegevens, sanctielijsten en politiek prominente personen.

Naast onze bestaande data hebben we recent specifieke ESG-content toegevoegd aan Nexis Diligence®, waarmee gebruikers met vertrouwen een ESG-risicobeoordeling kunnen toevoegen aan workflows en rapportages voor hun due diligence onderzoek.

 • ESG Ratings is een nieuwe type content in Nexis Diligence, dat een snel overzicht biedt van een ESG-profiel van een bedrijf. Deze ratings worden aangeleverd door CSRHub en helpen klanten om de risico's op reputatieschade of ethische problemen in te schatten.
 • ESG Custom News geeft gebruikers een set vooraf ingestelde zoektermen, waarmee ze naar behoefte ESG-onderzoek kunnen uitvoeren binnen onze uitgebreide set van nieuwsbronnen.
 • ESG Factors Power topics laten gebruikers hun nieuwsresultaten post-filteren met ESG-specifieke indexering voor onderwerpen.

Andere blogs in deze serie:

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs