UBO register

24 September 2020 08:18

UBO-register treedt in werking op 27 september 2020

Banken en financiële instellingen moeten zich houden aan complexe, internationale regels rondom de transacties die ze voor hun klanten uitvoeren. Dit omvat onder meer het toezicht op het witwassen van geld en de bestrijding van omkoping en corruptie.
Financiële instellingen zijn dan ook verplicht om nieuwe klanten uitvoerig te controleren en om regelmatig compliance-controles uit te voeren; met name bij organisaties waar, naar hun mening, het risico op AML- of ABC-inbreuken groot is. Instellingen moeten ook personen die, vergeleken met de gemiddelde bevolking, een grotere kans hebben om blootgesteld te worden aan corruptie onder de loep nemen. Dit zijn meestal mensen met machtsposities of hun directe familie. Politiek prominente personen (PEP’s) die betrokken zijn bij bedrijven of financiële transacties moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.

Ook moet duidelijk zijn wie de  uiteindelijke begunstigde oftewel Beneficial Owner (UBO) is van een bedrijf. Als de kennis hierover ontbreekt dan kan dit een negatieve impact hebben op het vermogen van banken en financiële instellingen om controles effectief uit te voeren.

Wat is Ultimate Beneficial Ownership?

De term ‘Beneficial Ownership’ verwijst naar de natuurlijke persoon (personen) die uiteindelijk (ultimate) eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling.

UBO-register: wat is het?

Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven. Vanaf dan treedt het register in werking waarin de UBO van Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen geregistreerd worden.
De registratieplicht geldt voor bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en kerkgenootschappen.

Inzicht in UBO's met Nexis Diligence

Wilt u minder tijd kwijt zijn aan due diligence naar verschillende entiteiten en ervoor zorgen dat uw risicomanagementprocedures snelle en goed geïnformeerde beslissingen mogelijk maakt? Vraag dan een demo aan via het formulier van Nexis Diligence. Deze screening tool bevat de UBO data van miljoenen bedrijven wereldwijd.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs