Citymarketing

28 November 2019 11:04

Nationale en internationale media-aandacht draagt in belangrijke mate bij aan de bekendheid van steden en gebieden. Voor de promotie van steden en gebieden is het dan ook belangrijk te weten hoe groot de bekendheid is. Daarnaast is het van zeker zo groot belang te weten wat de reputatie van de regio's is.

Reputatie en verwachtingen

De berichtgeving in de media bepaalt voor een deel de perceptie en ook de verwachtingen van de potentiële bezoekers aan het gebied. Zeker wanneer het uitgesproken positieve of negatieve berichten zijn geweest, zal dit effect hebben. Hier kan men op inspelen in communicatie of campagnes.

Startvragen voor marketing

Welke media-aandacht hebben de steden en gebieden afgelopen tijd gekregen? In welke landen is er vooral aandacht besteed aan gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden? Ging de berichtgeving over natuur, cultuur of over de mensen uit de regio? Was de media-aandacht positief of juist negatief? Met de antwoorden op deze vragen kan Citymarketing aan de slag om het imago van stad of regio te versterken of te veranderen.

Dag van de Citymarketing

Op de Dag van de Citymarketing 21 januari 2016, deelt LexisNexis kranten uit met artikelen en grafieken die gaan over de onderwerpen die tijdens deze dag besproken worden. Hiermee geven we aan wat er mogelijk is. Ook zijn wij aanwezig om demonstraties te geven en uw vragen over mediamonitoring te beantwoorden.

Indien u een papieren versie van de krant wilt ontvangen, stuurt u ons dan uw naam en adresgegevens via: marketing@lexisnexis.nl. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen over mediamonitoring aan ons stellen.

City Marketing Musea

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs