Compliance Officer 4.0: aanjager van integriteit

28 November 2019 11:04


Terugblik op de Compliance Professionaldag 2015

Wat was voorheen de rol van de Compliance Officer? Wat is die rol nu? En hoe zou deze zich moeten ontwikkelen naar de Compliance Officer 4.0? Deze vragen kwamen aan bod in de workshop van collega Paul Hommes, Risk & Compliance Specialist, tijdens de jaarlijkse Compliance Professionaldag op 1 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

Netwerken en waardevolle discussies
De jaarlijkse Compliance Professionaldag is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van compliance uit te wisselen met andere compliance professionals. 'Dat maakt het ook zo interessant', zegt Paul Hommes. 'Je spreekt mensen uit financiële en niet-financiële sectoren. Helaas is een middag veel te kort om te komen tot een compleet overzicht en een eenduidige conclusie. Toch was de discussie in mijn ogen waardevol. Een belangrijke bevinding blijft dat men van mening is dat het Compliance vakgebied een breed terrein is. Hierdoor is het voor de Compliance Officer moeilijk te overzien, waar hij zijn aandacht het beste op kan richten en waar dus zijn prioriteiten moeten liggen.'

De Compliance Officer toen, nu en straks
'Van oudsher was de Compliance Officer meer een begeleider van het inbedden van nieuwe wet- en regelgeving' geeft Paul aan. 'Nu heeft deze zich ontwikkeld tot een veelzijdig specialist. Ook zie je steeds meer dat hij de aanjager is van integriteit en awareness binnen de organisatie.' Wat ik zie is dat de Compliance Officer tegenwoordig steeds meer bezig is om ook de "softe" indicatoren te promoten bij de medewerkers. Hij doet dit steeds meer om Compliance en daarmee integriteit in het DNA van de organisatie te krijgen. Wanneer de bewustwording van integriteit in de organisatie is opgepakt,  kan de Compliance Officer zijn eigen werk beheersbaar houden en grip houden op de toegenomen hoeveelheid taken die hij nu heeft.

Compliance moet alle lagen van de organisatie bedienen
'Uit de discussie bleek ook dat de Compliance Officer meer aan tafel moet zitten met de top van de organisatie om daar de juiste toon te helpen zetten,' zegt Paul. 'Maar ook aan de basis van de organisatie is de Compliance Officer nodig. Hij zal bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten aan tafel moeten zitten om tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is.'

IT essentieel bij Compliance Officer 4.0
Tijdens de workshop waren de Compliance Officers het eens over de mogelijke voordelen van het gebruik van IT. 'Big Data komt hierbij aan bod, echter nog in beperkte mate', vindt Paul. Terwijl juist bij de technologie de ruimte voor de huidige en ook toekomstige Compliance Officer te halen valt. De Compliance Officer kan en moet het zichzelf makkelijker maken door beter gebruik te maken van de voorhanden zijnde mogelijkheden. Op die manier kan hij zijn functie nog beter beheersen en uitvoeren. Het is te bezien of de techniek inderdaad snel zijn plek zal veroveren binnen de functie van de Compliance Officer. Dit lijkt haast essentieel in de stap naar Compliance Officer 4.0.

Ik kijk uit naar volgend jaar en de toekomst om te zien hoe de rol van de Compliance Officer zich verder ontwikkelt en wat nu de Compliance Officer 4.0 moet gaan worden?', aldus Paul Hommes.

Paul Hommes
Risk & Compliance Specialist
Business Information Solutions, LexisNexis

Meer weten over de oplossingen van LexisNexis m..b.t. risk & compliance? Neem contact met ons op via het formulier voor een vrijblijvende afspraak en persoonlijk advies.


Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs