Compliance trends 2016

28 November 2019 11:04

Nu 2016 ten einde is, kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit in het afgelopen jaar.

Beneficial ownership voorpaginanieuws

Beneficial ownership (UBO: wie is de daadwerkelijke eigenaar) was misschien wel het meest besproken onderwerp in 2016, mede het gevolg van het vrijkomen van de Panama Papers in april van dit jaar. De onthullingen leidden tot het ontslag van belangrijke overheidsfunctionarissen, diverse strafrechtelijke onderzoeken naar de beschuldigingen en voortdurende berichtgeving in de media.

Beneficial ownership is nu een vast agendapunt van gouvernementele en intergouvernementele organisaties die financiële misdrijven proberen aan te pakken. Op de anti-corruptietop die in mei in Londen werd gehouden, werd aangekondigd dat 40 landen nu automatisch informatie omtrent beneficial ownership met elkaar gaan delen. Dit betekent dat wetshandhavingsinstanties in deze landen kunnen zien wie er daadwerkelijk eigenaar/bestuurder is van een geregistreerde vennootschap.

Intergouvernementele organisaties zoals de G20 en de OESO hebben landen opgeroepen om meer informatie over beneficial ownership te delen. In oktober heeft de Financial Action Task Force (FATF) voorstellen ingediend, waarin staat beschreven hoe de implementatie van internationale normen op het gebied van transparantie kan worden verbeterd. Dit heeft ook betrekking op het beschikbaar maken van informatie over beneficial ownership

Wetgeving stimuleert zelfrapportage

Een belangrijke trend in 2016 op het gebied van wetgeving betrof het aanmoedigen van bedrijven om zichzelf te melden bij regelgevende instanties wanneer zij bewijs vinden van mogelijke financiële misdrijven binnen het bedrijf of bij een derde partij. Zo is in juli de Britse Serious Fraud Office (SFO) haar tweede Deferred Prosecution Agreement overeengekomen met een anoniem bedrijf dat werd beschuldigd van omkoping. Het bedrijf kwam snel met bewijsmateriaal over de brug, droeg bij aan het onderzoek en nam haar compliance onder de loep. In ruil daarvoor werd een strafrechtelijke veroordeling voorkomen en kreeg het bedrijf een boete die lager was dan gewoonlijk in geval van omkoping. Frankrijk nam in november nieuwe wetgeving aan waardoor bedrijven schikkingen kunnen treffen en de Australische overheid overweegt hetzelfde te doen.

In april startten regelgevende instanties in de VS met een eenjarige pilot, waarbij bedrijven vrijwillig vermoedelijke inbreuken op de Foreign and Corrupt Practices Act (FCPA) kunnen melden. Bedrijven die vrijwillig en op korte termijn het bewijs van de mogelijke overtreding overhandigen en volledig meewerken met het onderzoek van de overheid, kunnen een boete tegemoet zien die tot wel 50 procent lager ligt dan gewoonlijk.

Wetgeving ter bestrijding van witwassen werd ook verbeterd in 2016. In juli heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen om de EU-regels inzake het witwassen van geld aan te scherpen. Dit heeft als doel om de financiering van terrorisme in te perken en transparantie van eigenaren van bedrijven en trusts te vergroten.

Veranderde sancties

Er zijn in 2016 belangrijke veranderingen geweest op het gebied van sancties. De VS heeft de sancties tegen Cuba, Noord-Korea en Myanmar teruggeschroefd, terwijl de EU nieuwe sancties tegen Rusland heeft aangenomen. Deze veranderingen, en meer, werden vastgelegd in een e-book met de titel LexisNexis Business Insight Solutions, dat werd uitgebracht in november.

Gebeurtenissen in 2016 kunnen op de langere termijn leiden tot verdere wijzigingen in sanctieregelingen. Kiezers in het Verenigd Koninkrijk hebben er in juni 2016 voor gekozen om de EU te verlaten. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet automatisch meer deelneemt aan het sanctiebeleid van de EU. Daarnaast heeft Donald Trump, als de nieuw gekozen president van de VS, uitlatingen gedaan die erop wijzen dat hij een ander sanctiebeleid dan zijn voorganger zal hanteren.

Compliance als groeifactor

In 2016 is eens te meer duidelijk geworden dat, wanneer een bedrijf of land een serieuze poging doet tot bestrijding van omkoperij en corruptie, de resultaten verbeteren. Uit een recent onderzoek van ethiXbase bleek dat Singapore een "groot concurrentievoordeel" heeft ten opzichte van andere landen in de regio vanwege haar strenge anti-corruptiewetten en haar harde opstelling inzake corruptie in de private en publieke sector.

Uit gegevens die eerder dit jaar zijn vrijgegeven door de Wereldbank, is gebleken dat in de twee begrotingsjaren die eindigden in juni 2015, 144 bedrijven of personen zijn bestraft omdat zij zich schuldig hadden gemaakt aan corruptie. Bedrijven die zijn bestraft, komen niet langer in aanmerking voor lucratieve contracten van de Wereldbank.

De International Standards Organisation heeft in oktober een nieuwe standaard openbaar gemaakt. Het gaat hier om de ISO 37001-standaard die door bedrijven kan worden gebruikt om hun compliance op het gebied van anti-omkoping en corruptie te certificeren. Deskundigen voorspellen dat deze standaard bedrijven zal helpen om nieuwe opdrachten te verkrijgen door aan te tonen dat ze open en eerlijk te werk gaan.

Opkomst van technologie

Uit een rapport van de Wereldbank gepubliceerd in april bleek dat technologie een belangrijk onderdeel van een sterke compliancestrategie is. Het verzamelen van gegevens kan bedrijven helpen bij het identificeren van patronen die inefficiënties of corruptie onthullen.

Het businessplan 2016/2017 van de Britse Financial Conduct Authority moedigt "het gebruik van technologie aan om de kosten voor compliance te drukken". Technologie stelt bedrijven in staat om derden snel te vinden in databases met actuele informatie over negatief nieuws, wetgeving en sancties.

Moderne slavernij

Het afgelopen jaar is er meer aandacht geweest voor de oorsprong van de bronnen die bedrijven gebruiken. In oktober 2015 trad namelijk de Modern Slavery Act in werking in het Verenigd Koninkrijk. Uit een rapport van het Business and Human Rights Resource Centre bleek dat slechts 56% van 27 onderzochte FTSE 100-ondernemingen expliciet aan de minimumeisen van de wet voldeed. Uit een in september gepubliceerd rapport van LexisNexis Business Insight Solutions bleek verder dat er een "groot risico" van dwangarbeid bestaat in de bouwsector en de toeleveringsketens.

De ontwikkelingen op het gebied van omkoping en corruptie in 2016 tonen het blijvende belang aan van risk management en compliance om de financiële en strategische doelstellingen, alsmede de doelstellingen met betrekking tot regelgeving en reputatieschade, te behalen.

Voor meer informatie over hoe LexisNexis uw bedrijf kan helpen om deze voortdurend veranderende risico's het hoofd te bieden, neem dan nu contact met ons op via het formulier. Of bekijk eerst onze risk & compliance oplossingen.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs