Crisissituatie PR

28 November 2019 11:04

Word cloud crisisAls een bedrijf wordt getroffen door een schandaal of een andere vorm van negatieve publiciteit, is er voor het pr-bureau of de interne pr-afdeling werk aan de winkel. Helaas weet niet elk bedrijf een crisissituatie zonder kleerscheuren te doorstaan. Crisissituaties vormen dan ook bij uitstek een graadmeter voor de effectiviteit van pr-teams – en dus ook voor de mate waarin ze de investering waard zijn.

Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Wilt u zich als pr-partner onmisbaar maken, dan zult u deze veranderingen op de voet moeten volgen én uw strategie hieraan moeten aanpassen. De wijze waarop u een crisis te lijf gaat, moet zijn geënt op de wereld van vandaag, niet op die van gisteren (ook al is 'gisteren' maar enkele jaren terug). Door in crisissituaties een slimme, eigentijdse mediatactiek te hanteren, creëert u meerwaarde waar uw bedrijf niet omheen kan.

Vermijd communicatieblunders

Tijdens het hoogtepunt van een crisis is het cruciaal dat pr-teams de plank niet misslaan met hun communicatie. Een goed voorbereid plan voor crisiscommunicatie kan het verschil maken. Elke misser houdt de ogen langer op het bedrijf gericht, waardoor de negatieve publieke opinie steeds vastere vormen aanneemt. Tot het ergste is overgewaaid, is een strakke regie daarom noodzakelijk.

In een bijdrage op PR Daily wijst Zach Schapira erop dat het ter voorkoming van uitglijders heel belangrijk is om goed te overleggen met de marketingteams en ervoor te zorgen dat betaalde media-activiteiten niet conflicteren met verdiende media-aandacht. Uw crisisbeheerstrategie moet daarom ook waarborgen dat de marketingafdeling uw pr-activiteiten ondersteunt en niet onbedoeld tegenwerkt. Een prominente reclamecampagne tijdens de piek van de negatieve berichtgeving is bijvoorbeeld geen goed idee.

De marketinginspanningen van het bedrijf en uw zorgvuldig geregisseerde reactie op ongewenste media-aandacht kunnen elkaar lelijk in de wielen rijden, met aanzienlijke merkschade tot gevolg. Vooral als u bedenkt dat door een dergelijke slechte afstemming de negatieve teneur vrijwel zeker ook zal doorklinken in de volgende nieuwscyclus. Daarom raadt Schapira een hechte samenwerking aan met alle afdelingen die verantwoordelijk zijn voor reclameactiviteiten en betaalde marketingcampagnes. In de wijdvertakte structuur van grote bedrijven zijn er vaak meer stakeholders dan u denkt.

Een goede voorbereiding is nog steeds het halve werk

Wilt u profiteren van bovenstaande aanpak, dan is één ding zonneklaar: u kunt niet zonder gedetailleerd draaiboek voor crisissituaties. Hoewel sommige deskundigen van mening zijn dat een dergelijk actieplan ouderwets is en in het huidige grillige mediaklimaat niet werkt, zijn vele anderen ervan overtuigd dat het wel degelijk lonend is om goed beslagen ten ijs te komen wanneer zich een pr-crisis voordoet.

In PRWeek heeft Giles Read onlangs een lans gebroken voor een goede voorbereiding. Volgens hem heeft het ook in de snelle, reactieve wereld van nu beslist toegevoegde waarde om kant-en-klare persberichten bij de hand te hebben. Deze kunnen direct na het uitbreken van een crisis in de media worden verzonden. Ze dienen als het ware als openingszet, waarna er meer op de situatie toegespitste communicatie-uitingen in stelling kunnen worden gebracht.

Read benadrukt echter dat een crisisbeheerstrategie wél moet aansluiten bij het hoge tempo waarmee het spel tegenwoordig wordt gespeeld. Als u te lang geen aandacht besteedt aan uw strategieën, raken ze mogelijk verouderd of zijn ze niet meer in lijn met hoe andere afdelingen binnen uw bedrijf negatieve situaties proberen te tackelen. De manier waarop organisaties met hun doelgroepen communiceren en de verwachtingen van de media en consumenten lijken tegenwoordig van jaar tot jaar te veranderen. Pr-afdelingen en -bureaus die deze dynamiek niet onderkennen, missen de boot.

Bent u er klaar voor?
Sommige bedrijven lopen in een crisissituatie averij op, terwijl andere er behendig doorheen laveren. Wilt u bij deze laatste groep horen? Stem uw activiteiten dan zorgvuldig af met relevante afdelingen en vermijd communicatiefouten, zodat problemen niet onnodig lang blijven rondzingen in de media.

Het is van groot belang om voldoende zicht te houden op de vele communicatiekanalen en mediaplatforms die tegenwoordig worden gebruikt. Gespecialiseerde tools kunnen u hierbij helpen. Door een solide crisisbeheerplan op te stellen en dit soepel uit te voeren, maakt u de waarde van uw inbreng voor eens en voor altijd duidelijk.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs