Drie grote risico's van ontbrekende informatie: aansprakelijkheid, reputatieschade en financiële schade

28 November 2019 11:07

Het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen vereist behoorlijk wat onderzoek en informatievergaring. Zonder kennis van de achtergrond van een bedrijf of de markttrends in een sector, kan uw onderneming worden blootgesteld aan aansprakelijkheidsrisico's en risico's op het gebied van reputatieschade en financiële schade.

Aansprakelijkheid


Farmaceutische ondernemingen zijn bekend met goedkeuringsprocessen, veiligheidsvoorschriften en uitgebreide onderzoeken voordat geneesmiddelen mogen worden voorgeschreven aan patiënten. Voortdurend informatie verzamelen – ook nadat het geneesmiddel is goedgekeurd – is belangrijk om de veiligheid van consumenten te waarborgen en mogelijke juridische problemen te vermijden als consumenten schade lijden.

Volgens een publicatie van de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine is toezicht na de marktintroductie cruciaal om de risico's – in dit geval van een nieuw medicijn – te minimaliseren. “Aangezien initiële veiligheidstests beperkt zijn tot een kleine groep vrijwilligers... werden veiligheidsproblemen rond sommige geneesmiddelen pas ontdekt lang nadat ze waren op de markt waren gekomen. Deze veiligheidsproblemen brachten hoge kosten met zich mee, zowel in dollars als – nog veel belangrijker – in mensenlevens verloren of beschadigd door de medicijnen.”

Behalve bewaking van veiligheidsproblemen is ook het nieuws volgen belangrijk, om op de hoogte te blijven van vergelijkbare producten, belangrijke concurrenten, wijzigingen in de regelgeving en potentiële nieuwe risico's. Voortdurend onderzoek om patiëntinformatie te verzamelen helpt om het aansprakelijkheidsrisico tot een minimum te beperken.


Reputatieschade


Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot valse verklaringen, onjuiste claims of zelfs een schandaal. Wanneer er informatie ontbreekt, loopt u kostbare reputatierisico's.

Niet alle ondernemingen houden er ethische handelswijzen op na. Als uw onderneming bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de overname van een andere onderneming, dan moet u alle aspecten van de overnamekandidaat grondig doorlichten. Uitgebreid onderzoek naar het interne functioneren, de werkwijzen, financiële historie, productiewijzen en achtergronden van stakeholders is cruciaal om een onderneming te doorgronden. Van fraude bij inkoop tot omkoping en politieke banden, als u bepaalde controversiële informatie over het hoofd ziet en de onderneming overneemt zonder dat u hiervan op de hoogte bent, dan zet u de reputatie van uw eigen onderneming op het spel. Uw klanten, partners, aandeelhouders en andere partijen kunnen onvolledig achtergrondonderzoek interpreteren als gebrekkig leiderschap en een bedreiging voor toekomstige groei.

Alles weten wat er te weten valt over een onderneming en hoe hun werkwijzen passen bij die van uw eigen onderneming, is absoluut noodzakelijk voordat u een zakelijke relatie aangaat.


Financiële schade Als sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw openen Europese en Amerikaanse ondernemingen vestigingen in andere landen, zoals China, in de hoop dat ze daar zullen floreren.  Maar de realiteit is dat slechts weinigen daarin slagen, om uiteenlopende redenen. “Sommigen waren niet flexibel genoeg of pasten zich niet aan”, schrijft Benjamin Carlson voor CNBC. “Anderen redden het niet door een slechte timing, of een te sterke lokale concurrent. De redenen zijn net zo uiteenlopend als de sectoren, maar er is toch een patroon zichtbaar als we kijken naar de grootste zakelijke mislukkingen in China: het onvermogen om te bevatten hoe verschillend – en concurrerend – de Chinese markt kan zijn.”

Zonder grondig inzicht in een buitenlandse markt kunnen ondernemingen moeite hebben om succesvol te zijn (of zelfs maar te overleven), omdat ze niet goed weten hoe de markt werkt en in elkaar steekt. Informatie verzamelen over de huidige marktomstandigheden en trends is essentieel. Zonder deze kennis is uw onderneming gedoemd een harde en waarschijnlijk kostbare leerweg af te leggen, waarbij het maar de vraag is of u het redt. De juiste achtergrondinformatie en uitgebreid onderzoek naar de sector, het nieuws en regelgeving in een bepaalde markt – zeker een markt die zo gecompliceerd is als de Chinese – is onontbeerlijk om goede zakelijke beslissingen te nemen.

“Gebrekkige kennis van het juridische en culturele kader ligt ten grondslag aan de meeste mislukkingen”, aldus Shawn Mahoney, directeur van de EP China Consulting Group.

Uiteindelijk is het verzamelen van informatie en goed informeren van besluitvormers cruciaal om de concurrentie aan te kunnen gaan. Een solide informatiebasis helpt om de risico's voor uw onderneming te beperken en kan mogelijk aansprakelijkheid, een gehavende reputatie en financiële verliezen voorkomen.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs