Due Diligence tool 'Corruption Perceptions Index'

28 November 2019 11:04

Gereedschap voor due diligence onderzoek: De "Corruption Perceptions Index 2015" van Transparency International.

Eind januari publiceerde Transparency International de jaarlijkse index van gepercipieerde corruptie en omkoping in de publieke sector. Organisaties kunnen de index gebruiken als benchmark om landen te classificeren waarvoor uitgebreid due diligence onderzoek nodig is. Dit jaar claimde Transparency International dat 6 miljard mensen in landen leven met ernstige corruptieproblemen.

Wat zegt de "Corruption Perceptions Index'?

De Transparancy International index is een wereldwijd erkende benchmark voor corruptie en een belangrijk onderdeel bij de invulling van risicobeoordelingsprocessen in veel bedrijven. De index rangschikt 180 landen op basis van gepercipieerde corruptie en omkoping in de publieke sector. Hier worden dus ervaringen en waarnemingen gerapporteerd, en geen harde cijfers.

Gebruik van de Corruption Perception Index in due diligence-onderzoek

Organisaties kunnen de index als benchmark gebruiken om landen te classificeren waar uitgebreid due diligence-onderzoek nodig is. Derden, klanten en potentiële zakenpartners uit de slecht scorende landen moeten zorgvuldiger worden gecontroleerd omdat in het algemeen de risico's hier hoger liggen.

Verdere relaties vereisen due diligence onderzoek

Bedrijven die joint ventures aangaan, buitenlandse bedrijven overnemen of een internationale toeleveringsketen lopen de kans corruptie uit het buitenland te 'importeren in hun land en organisatie. Uitgebreid due diligence-onderzoek is de methode om risico's voor de onderneming te beperken en corruptie ook buiten de lands- en ondernemingsgrenzen te houden.

Corruptie-index 2015- hoogte en dieptepunten

De index van 2015 laat zien dat de strijd tegen corruptie nog lang niet gestreden is. Twee derde van de 168 landen op de index had een score onder de 50, waarbij 0 staat voor zeer corrupt en 100 voor zuiver op de graat. Maar er is ook een positieve noot: er waren meer landen die in 2015 beter scoorden dan voorheen en minder landen die juist lager scoorden.

Denemarken scoorde voor het tweede jaar op rij als minst corrupte land ter wereld. Noord-Korea en Somalië eindigden onderaan met een score van slechts acht punten. Hoewel de meeste landen in 2015 beter scoorden, presteerde een aantal belangrijke landen de laatste jaren juist slechter: Australië zakte geleidelijk af van 85 in 2013 naar 79 dit jaar en Spanje daalde van 65 in 2013 naar 58. Brazilië liet de grootste daling zien. Het land scoorde vorig jaar 43 punten, maar daalde dit jaar naar 38 en verkreeg daarmee de 76ste plaats op de lijst.

Nederland in de Index

Nederland is in de index iets gestegen ten opzichte van voorgaande jaren en neemt de vijfde plaats op de lijst in, samen met Noorwegen. De lichte verbetering is te danken aan een wat positievere inschatting van de Bertelsmann Foundation, die vooral kijkt naar het beleid op economisch, politiek en sociaal gebied en het vermogen van de Nederlandse overheid om deze zaken ook te implementeren. In deze subindex heeft Nederland wat vooruitgang geboekt.

De ruimte die Nederland heeft tot verbetering zit vooral in de financiële wereld, waar door geheimhouding mogelijkheden zijn tot witwassen, corruptie en omkoping. Daarnaast is er verbetering mogelijk op het terrein van bestuur. Daar wordt vooral integriteit en transparantie benadrukt en wordt er niet graag over 'corruptie' gesproken. Dat maakt het moeilijker om het fenomeen te bestrijden.

De transparante overheid

De landen die het beste scoren op de Corruptie-index hebben belangrijke kenmerken met elkaar gemeen: een hoge mate van persvrijheid, toegang tot informatie over overheidsbestedingen, een hoge mate van integriteit van de machthebbers en een absoluut objectief en onafhankelijk rechtssysteem. Een transparante overheid, waar burgers hun leiders ter verantwoording kunnen roepen, lijkt de route naar het uitbannen van diepgewortelde corruptie.Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs