Dwangarbeid stoppen

08 March 2022 09:02

Importverbod om dwangarbeid te stoppen

Soms is de dreiging van financiële gevolgen voldoende om organisaties aan te zetten tot actie. In 2020 zette de dreiging van beperkte toegang tot de Amerikaanse markt een bedrijf ertoe veranderingen aan te brengen om het mogelijke risico van dwangarbeid in de toeleveringsketen aan te pakken. Deze fabrikant van rubberen handschoenen voerde snel herstelmaatregelen uit om de mensenrechtenkwesties gerelateerd aan twee dochterondernemingen op te lossen.

Risico op dwangarbeid in de keten beperken

Het Bingham Modern Slavery and Human Rights Policy and Evidence Centre zegt dat “Importverboden ook positieve gevolgen kunnen hebben buiten hun directe reikwijdte. Bedrijven in een sector of regio die te maken hebben met een importverbod, kunnen bijvoorbeeld proberen hun arbeidsnormen te verbeteren om te voorkomen dat ze zelf aan een verbod worden onderworpen.”

Sommige brancheorganisaties hebben al initiatieven omarmd om dwangarbeid uit hun toeleveringsketens te verwijderen. Het Consumer Goods Forum in de US heeft bijvoorbeeld een Human Rights Coalition (HRC) opgericht om met aangesloten bedrijven samen te werken en oneerlijke arbeidspraktijken aan te pakken. HRC-leden zetten zich in om drie principes toe te passen op wereldwijde toeleveringsketens en bedrijfsvoering:

  1. Elke werknemer moet bewegingsvrijheid hebben. Praktijken zoals het bewaren van paspoorten of bezittingen van werknemers dragen vaak bij aan dwangarbeid.
  2. Geen enkele werknemer zou voor een baan moeten betalen. Te vaak doen zich situaties voor die tot dwangarbeid leiden omdat werknemers zichzelf schulden hebben gemaakt aan wervingspraktijken waarbij werknemers vergoedingen in rekening brengen voor een baan.
  3. Geen enkele werknemer mag schulden hebben of gedwongen worden om te werken. Helaas worden veel werknemers onder druk gezet om onder onveilige omstandigheden of buitensporige uren te werken of lopen ze het risico hun loon te verliezen

Soortgelijke samenwerkingen zijn aangegaan op andere gebieden met verhoogd risico. SAFE Seas (Safeguarding Against and Addressing Fishers' Exploitation at Sea) werkt samen met overheidsinstanties en de particuliere sector om dwangarbeid in de visserijsector aan te pakken. De in Nederland gevestigde Schone Kleren Campagne begon in 1989 met haar missie om dwangarbeid uit het modeketennetwerk te bannen. Het is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met honderden aangesloten organisaties en vakbonden.

Is jouw risk management proces al op orde? Nexis Dilgence kan helpen, neem contact op via het formulier.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs