Gevaren moderne slavernij

28 November 2019 11:04

De internationale bouwsector kampt met een ''groot risico'' van moderne slavernij, aldus een nieuw rapport van LexisNexis.

Voor het rapport, getiteld Hidden in Plain Site – Modern Slavery in the Construction Industry, zijn tussen januari 2015 en mei 2016 artikelen geanalyseerd uit meer dan 6.000 erkende nieuwsbronnen in meer dan 100 landen in Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

Hieruit blijkt dat zich wereldwijd in de bouwsector en in de toevoerketens van materialen op grote schaal exploitaties vormen die kenmerkend zijn voor moderne slavernij, dat er te weinig wordt gedaan om dit te voorkomen en dat het schort aan toezicht en vervolging.

De conclusie van het rapport is dat overheden, het bedrijfsleven en de media een rol moeten spelen in het uitbannen van moderne slavernij.

Het rapport, uit juli van dit jaar, sluit aan bij een toezegging van Theresa May, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, om 33 miljoen Britse pond te besteden aan internationale initiatieven om moderne slavernij een halt toe te roepen. May beschrijft moderne slavernij als ''het grootste mensenrechtenprobleem van onze tijd''.

Mark Dunn, directeur bij LexisNexis: 'Uit ons rapport blijkt dat het risico van dwangarbeid in de bouwsector en de toevoerketens groot is. Gezien het feit dat wereldwijd zo'n 7% van de beroepsbevolking werkzaam is in de bouwsector, betekent dit dat duizenden arbeiders in ellendige en onrechtvaardige omstandigheden verkeren.'

'Dwangarbeid moet internationaal hoger op de agenda komen te staan. Diverse stakeholders - internationale instellingen, overheden en de publieke sector, brancheverenigingen, bouwbedrijven, investeerders, de media en maatschappelijke organisaties - moeten samen proberen te voorkomen dat arbeiders in de bouwsector heimelijk worden uitgebuit. LexisNexis BIS zet zich met zijn dagelijkse werkzaamheden, producten, diensten en activiteiten actief in voor het bevorderen van de rechtstaat.'

Kevin Hyland OBE, Independent Anti-Slavery Commissioner in het Verenigd Koninkrijk: 'Ik ben blij dat diverse sectoren een vuist maken tegen moderne slavernij. Het LexisNexis-rapport brengt deze misdaad goed onder de aandacht van de verantwoordelijken in de bouwsector.

Bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol bij het bestrijden van moderne slavernij en dat is precies wat in dit rapport naar voren wordt gebracht. Via een verantwoordelijke verslaggeving door de media worden met name bedrijven gestimuleerd om open te zijn over toeleveringsketens en uiteindelijk diegenen te beschermen die het meeste risico lopen om uitgebuit te worden.

Mensen in de bouwsector zijn met name kwetsbaar vanwege de grote vraag naar lage loonarbeid. We moeten er daarom naar streven dat er een bloeiende bouwsector komt die ethisch werven en eerlijke arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel heeft staan, als we ooit een halt willen toeroepen aan deze verwerpelijke mensenhandel.'

Het rapport is gebaseerd op bureauonderzoek, inzichten van deskundigen en analyse van een breed scala aan berichten uit de media. Het rapport legt de reikwijdte en de vele aspecten van het probleem vast en deelt die in naar regio (Europa, Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië) en de aankoop van specifieke bouwmaterialen. Relevante internationale regelgeving en kaders zijn, samen met wettelijke maatregelen (of het ontbreken daarvan) van individuele landen, onderwerp van onderzoek.

In het rapport zijn casestudy's opgenomen met beschuldigingen van dwangarbeid bij de bouw van stadions voor het WK voetbal in 2022 in Qatar, een offshoreproject in de VS en bij een productiebedrijf in Angola met Braziliaanse arbeiders.

Het rapport gaat in het bijzonder in op het naleven van de recent ingestelde Modern Slavery Act 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken schatte in 2014 dat er 10.000-13.000 potentiële slachtoffers van moderne slavernij waren in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens een schatting van de Internationale Arbeidsorganisatie werkten er in 2012 wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen onder omstandigheden die kunnen worden beschouwd als dwangarbeid. Volgens de Global Slavery Index van 2016 van de Walk Free Foundation zijn er naar schatting wereldwijd 45,8 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij. In een rapport van de Europese Unie uit 2015 nam de bouwsector een tweede plaats in op de lijst van economische sectoren in de EU waar arbeidsuitbuiting het meest voorkomt. Van de 21 landen die deelnamen aan het onderzoek, zetten negen landen de bouwsector bovenaan hun lijst.

Bent u op zoek naar een manier om dit soort analyses te maken, bijvoorbeeld voor uw branche of organisatie? Denk eens aan Nexis Diligence, onze tool waarmee u derde partijen kunt screenen maar ook inzichtelijke analyses kunt maken.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs