Global Corruption Barometer 2021

12 July 2021 10:26

In juni heeft de wereldwijde anticorruptie- en omkoping (ABC) waakhond Transparency International een nieuwe Global Corruption Barometer voor de Europese Unie gepubliceerd. Meer dan 40.000 mensen zijn voor het onderzoek geïnterviewd. Het rapport benadrukt het de bezorgdheid van het publiek over toenemende machtsmisbruik, wat leidt tot een toename van corrupte praktijken. Dergelijke meldingen moeten door bedrijven serieus worden genomen want als zij of een derde partij betrokken is bij omkoping of corruptie, dan zullen zij aanzienlijke juridische, financiële, strategische en reputatieschade oplopen.

Het rapport biedt substantiële inzichten in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ABC en Political Exposed Persons (PEP's) in Europa en kan bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van een robuust compliance- en due diligence-proces.

Corruptie in Europa

Ondanks de langdurige prestaties van de EU op het gebied van mensenrechten, democratische verantwoording en de rechtsstaat, benadrukken recente ontwikkelingen dat dit schone imago verre van perfect is. Regionale ongelijkheid en wijdverbreide corruptie en omkoping blijven de politieke stabiliteit van de EU uithollen. Volgens de nieuwe Global Corruption Barometer worden EU-burgers steeds meer op hun hoede voor nationale, regionale en lokale clandestiene activiteiten. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het rapport:

  1. Drie op de tien EU-ingezetenen hebben persoonlijk te maken gehad met corruptie of omkoping.
  2. Meer dan een derde van de mensen denkt dat de corruptie het afgelopen jaar in hun land is toegenomen.
  3. Bijna 80% van de mensen is van mening dat corrupte functionarissen passende straffen kunnen vermijden.
  4. Meer dan de helft van de mensen vermoedt dat hun regering wordt beïnvloed door particuliere belangen.
  5. Bijna een derde van de mensen vertrouwt op persoonlijke connecties om medische zorg te ontvangen, waardoor de gezondheidszorg een hotspot is voor corruptie.
  6. 64% van de EU-ingezetenen gelooft dat zij deel uitmaken van de oplossing in de strijd tegen corruptie.

De uitkomst van het rapport geeft weer hoe de huidige pandemie heeft geleid tot een toename van clandestiene activiteiten. Met name de gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een van de meest kwetsbare gebieden voor corruptie en omkoping. Een voorbeeld hiervan is een recent onderzoek naar het inkoopcontract van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid voor gezichtsmaskers, ter waarde van meer dan € 100 miljoen, met een onderneming die verbonden is met één van de Nederlandse coalitiepartijen.

Waarom effectieve due diligence belangrijk is

Hoewel er geen wondermiddel is om ABC-gerelateerde risico's aan te pakken, kan een uitgebreid due diligence-proces bedrijven helpen bij het identificeren en verminderen van deze risico’s.

Wat rapporten zoals de Global Corruption Barometer benadrukken, is het groeiende publieke bewustzijn voor ABC-gerelateerde initiatieven. Bedrijven die zich bezighouden met ABC-compliance, kunnen niet alleen een kleiner risico op falende regelgeving verwachten, maar krijgen ook erkenning voor hun inspanningen bij klanten en investeerders.

De Barometer toont aan dat consumenten, investeerders en werknemers zich steeds meer zorgen maken over omkoping en corruptie, en willen kopen van, investeren in en werken voor bedrijven die ethisch zijn. Dit versterkt verder de behoefte aan een robuust nalevings- en due diligence-proces om een ethische benadering en een positieve impact op milieu-, sociale en governance-kwesties (ESG) aan te tonen.

Het goede nieuws: LexisNexis kan hierbij helpen met een pakket aan oplossingen op het gebied van risk & compliance. Zoals Nexis Diligence, waarmee u derde partijen effectief kunt screen aan de hand van gegevens van o.a. PEP’s en UBO’s. Vraag een vrijblijvende demo aan via het formulier.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs