Inzicht in ESG via data API

31 January 2023 16:00

Zo geven data-API’s inzicht in de ESG-inspanningen van derde partijen

Toen Edelman recentelijk de 22e jaarlijkse Trust Barometer publiceerde, luidde de kop: "Maatschappelijk leiderschap is nu een kernfunctie van het bedrijfsleven." Edelman merkte verder op dat het niet alleen consumenten zijn die bedrijven verantwoordelijk houden: 60% van de werknemers en 80% van de investeerders geeft de voorkeur aan organisaties die aansluiten bij hun overtuigingen en waarden. Het aantonen van inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) spelen een cruciale rol bij het voldoen aan die verwachtingen. Dat geldt ook voor de derde partijen, zoals leveranciers, waar een organisatie mee samen werkt. Data-API’s kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in ESG-risico's en -kansen.

Gebrek aan ESG-richtlijnen bemoeilijkt metingen

Zelfs nu ESG-initiatieven steeds gewoner worden, maakt het ontbreken van een raamwerk voor het openbaar maken van ESG-statistieken - en wat die statistieken zouden moeten inhouden - het bijna onmogelijk om de voortgang te meten en te verifiëren. Uit een EY-enquête blijkt dat 89% van de beleggers de voorkeur geeft aan een verplichte rapportagevereiste die ESG-prestaties meet aan de hand van wereldwijde normen.

Het hebben van uitgebreidere gegevens zal in de toekomst nog belangrijker zijn, omdat ESG ook het regelgevingslandschap beïnvloedt. Neem bijvoorbeeld de Europese Unie. Bovenop klimaatbenchmarks en andere ESG-gerelateerde regelgeving die al van kracht is, wordt er momenteel wetgeving voorbereidt voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Gegevens van derden bieden een beter ESG-perspectief

Bij afwezigheid van een universele standaard kunnen data- en AI-platforms je helpen om de ESG-prestaties van jouw organisatie en die van derde partijen te beoordelen.
Waar moet je op letten bij het gebruik van gegevens van derden? In de eerste plaats vragen wereldwijde toeleveringsketens om wereldwijde gegevens. Dus kijk niet alleen naar lokale bronnen in je eigen taal.

Waar je ook op kunt letten:

  • Bronverscheidenheid en -volume: je kunt ESG-inzichten halen uit een breed scala aan brontypen. Nieuwsberichten over ESG kunnen nuttig zijn voor het analyseren van ESG-vermeldingen in de loop van de tijd om trends binnen de branche te identificeren. Evenzo kan negatief nieuws, zoals berichtgeving in de media over slechte arbeidsomstandigheden, rode vlaggen aan het licht brengen die leveranciers misschien niet direct zelf bekendmaken. Bedrijfs- en financiële gegevens, wettelijke en regelgevende gegevens en sanctielijsten leveren ook waarde op.
  • Flexibele levering: jouw gegevensbehoeften kunnen variëren, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Misschien wil je een bulk-API die decennia aan historische gegevens gebruikt om algoritmen voor machine learning te trainen of om te analyseren hoe ESG-prestaties in de loop van de tijd evolueren. Of misschien wil je juist een API waarmee u met regelmatige tussenpozen datasets kunt ophalen ter ondersteuning van voortdurende ESG-monitoring in de gehele toeleveringsketen.
  • Gegevensverrijking: je kunt veel sneller gegevens gaan gebruiken als deze al genormaliseerd, semi-gestructureerd en verrijkt zijn met indextermen, geotags en andere metagegevens. Met deze verrijkte gegevens is het gemakkelijker om de gegevens te segmenteren en sneller de inzichten te krijgen die voor jou van belang zijn.

LexisNexis heeft diverse (API) oplossingen om hierbij te kunnen helpen. Van volledige datasets (via Data as a Service) die je kunt integreren in je eigen systeem tot inzicht in ESG-scores via onze due diligence tool Nexis Diligence.  Meer weten? Vraag een gesprek aan via het formulier.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs