Mogelijke risico’s van ESG investeringen

09 August 2021 08:58

De mogelijke risico's van investeren in ESG

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs een ongekende Environmental, Social &  Governance (ESG) gerichte risicowaarschuwing uitgebracht voor beleggingsadviseurs, financiële dienstverleners en fondsen die ESG-producten en -diensten aanbieden. De onderzoeksafdeling van de SEC wierp licht op mogelijke valkuilen voor due diligence voor bedrijven, identificeerde best practices voor ESG-beleggingsonderzoeken en verschafte inzichten die bedrijven kunnen helpen bij het verbeteren van hun compliance-praktijken.

We zetten de belangrijkste punten uit de SEC-risicowaarschuwing op een rij. Maar laten we eerst eens kijken wat het investeren in ESG eigenlijk inhoudt.

Wat is investeren in ESG?

In de kern gaan het bij ESG-investeringen over het beïnvloeden van positieve veranderingen in de samenleving door een betere belegger te zijn", vertelde Hank Smith, hoofd beleggingsstrategie bij The Haverford Trust Company, eerder dit jaar aan Forbes.

Het in aanmerking nemen van ESG-factoren bij investeringsbeslissingen is niet alleen gunstig voor het milieu en de samenleving, maar voor bedrijven en beleggers kan het ook concurrentievoordelen bieden door financiële, reputatie-, regelgevings- en strategische nalevingsrisico's te verminderen.

De drie kritische criteria voor ESG-beleggen zijn:

 • Milieu: hoe beïnvloeden de acties van een bedrijf het milieu? Dit omvat vragen over de duurzaamheid van de toeleveringsketen en de vermindering van hun ecologische voetafdruk.
 • Sociaal: hoe kan een bedrijf zijn sociale impact vergroten, zowel binnen als buiten zijn gemeenschap? Inclusie, gendergelijkheid en diversiteit zijn allemaal factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
 • Governance: Hoe worden problemen met betrekking tot de beloning van bestuurders, diversiteit van leiderschap en interne hiërarchieën aangepakt door een bedrijf?

5 risico's bij investeren in ESG

De recente risicowaarschuwing van de SEC belicht vijf belangrijke uitdagingen m.b.t. het investeren in ESG:

 1. Zwakke monitoring van ESG-gerelateerde investeringen. Er zijn aanzienlijke tekortkomingen geconstateerd in het beleid en de procedures die de implementatie en monitoring van ESG-investeringen regelen. Adviseurs hadden vaak geen toegang tot adequate systemen voor het volgen en bijwerken van mogelijke negatieve nieuws screening van klanten.
 2. Niet-onderbouwde en misleidende beweringen over ESG-investeringen: marketingmateriaal dat ongefundeerde risico en andere statistieken beschrijft met betrekking tot ESG-investeringen is in vele vormen aanwezig.
 3. Ontoereikende controlemechanismen voor ESG-gerelateerde praktijken: een wijdverbreid gebrek aan naleving van wereldwijde ESG-kaders ondanks tegenstrijdige beweringen en het niet bijwerken van marketingmateriaal op ESG-gerichte gebieden zijn twee van de meest voorkomende voorbeelden.
 4. Nalatigheid in nalevingsprogramma's om relevante ESG-kwesties aan te pakken: de SEC was getuige van talrijke gevallen waarin bedrijven die substantieel betrokken zijn bij ESG-investeringen niet in staat waren een degelijk en robuust nalevings- en besluitvormingsproces aan te tonen.
 5. Beperkte kennis van ESG: tot slot werd een wijdverbreid gebrek aan kennis geconstateerd. Relevante medewerkers beschikken vaak niet over de vereiste kennis en begrip van ESG en hieraan gerelateerde kwesties.

De risicowaarschuwing van de SEC moet een waarschuwing zijn voor bedrijven die zich op een inconsistente en ondoorzichtige manier blijven bezighouden met ESG-kwesties. De voornaamste conclusie zou moeten zijn: met een effectief en robuust due diligence-proces kan elk bedrijf hun regelgevende, reputatie-, financiële en strategische risico's die verband houden met ESG-investeringen minimaliseren.

Heb jij hulp nodig bij het inrichten van een efficiënt en betrouwbaar due diligence-proces? Neem dan eens contact op met LexisNexis, onze consultants vertellen er graag meer over.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs