Nieuwste EU-richtlijn bestrijdt terrorisme door witwassen tegen te gaan

28 November 2019 11:03De Vierde en Vijfde Anti-witwasrichtlijnen van de Europese Unie verhogen de druk op internationale banken en andere multinationals om goede risicobeoordelings-, due diligence- en controleprocedures te implementeren in ons geactualiseerde witboek kijken we naar deze richtlijnen en de gevolgen die ze hebben voor bedrijven.

Strengere AML-wetgeving

De datum waarop de Europese lidstaten de Vierde Anti-witwasrichtlijn (4AMLD) van de Europese Unie geïmplementeerd moesten hebben in hun nationale wetgeving is inmiddels verstreken en de deadline voor de implementatie van de vijfde richtlijn (5AMLD) komt steeds dichterbij. Deze twee richtlijnen sluiten aan bij een wereldwijde vraag naar meer wetgeving op het gebied van witwassen, naast de al bestaande WFT en WWFT.

De toegenomen belangstelling voor AML is het gevolg van de inschatting dat er over de hele wereld witwastransacties plaatsvinden met een totale waarde van 2 tot 5 procent van het wereldwijde BBP – oftewel 1,9 biljoen euro. Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor omkoping en corruptie, criminele praktijken en om terrorisme te financieren.

Nieuwe eisen voor meldingsplichtige entiteiten
De 4AMLD eist dat bedrijven nog proactiever zijn op het gebied van AML-compliance om witwaspraktijken te bestrijden die gebruikt worden om terrorisme en criminele organisaties te financieren. Zo moeten 'meldingsplichtige entiteiten' bewijzen dat ze adequate maatregelen hebben genomen om de risico's van AML te identificeren, begrijpen en beperken; hun klantonderzoek afstemmen op het risiconiveau; voortdurend blijven controleren; beschikken over voldoende informatie over economisch eigendom; en traceerbare dossiers bijhouden van hun klantonderzoeken.

De 4AMLD werd even later opgevolgd door de 5AMLD. Toen de Europese Commissie de nieuwste richtlijn in juni van 2016 introduceerde, werd deze omschreven als een 'urgente reactie' op twee internationale incidenten. Het eerste incident was de algehele toename van terroristische activiteiten. Het tweede was het uitlekken van de Panama Papers, waaruit bleek dat ontzettend veel bedrijven in de Europese Unie door middel van complexe bedrijfsstructuren hun economische eigendommen proberen te verbergen. Is het tijd om uw risicobeperkingsprocedures te herzien?

Europese Centrale Bank (ECB) vraagt meer aandacht voor AML
Maar de nieuwe 5AMLD is niet de enige reden voor bedrijven om hun risicobeperkingsprocedures aan te scherpen. Deze week kondigde Danièle Nouy, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB, de lancering aan van een 'speciaal netwerk van waakhonden' dat banken met hoge AML-risico's moet gaan herkennen en deze gegevens door moet gaan spelen aan de toezichthouders en regelgevende instanties van de betreffende landen. Terwijl de ECB zelf niet verantwoordelijk is voor de handhaving, heeft de organisatie kritiek gekregen naar aanleiding van een aantal Europese witwas-schandalen – waarvan er twee werden ontdekt door de Amerikaanse autoriteiten.

Drie manieren om deze informatie te verwerken:
1. Download ons e-book voor meer informatie over de veranderingen in de AML-wetgeving.
2. Ontdek hoe due diligence meer inzicht kan geven in economisch eigendom
3. Deel deze blogpost met uw collega's op LinkedIn.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs