De 4AMLD in detail

23 December 2019 11:48

Naar schatting vinden er over de hele wereld witwastransacties plaats met een totale waarde van 2 tot 5 procent van het wereldwijde BBP – oftewel 1,9 biljoen euro. Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor omkoping en corruptie, criminele praktijken en om terrorisme te
financieren. Volgens een rapport dat Forbes heeft gepubliceerd wordt dit feit door steeds meer
landen onderkend. Als gevolg hiervan scherpen deze landen de regelgeving en hun maatregelen met betrekking tot witwaspraktijken aan. De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie (4AMLD) is hier het meest recente voorbeeld van.

Meer weten? Download het whitepaper