6AMLD: Bent u voorbereid?

28 April 2021 15:15

Omgaan met de richtlijnen en risico's van witwassen in de financiële sector

Organisaties die zich schuldig maken aan misdrijven als omkoping en witwassen lopen risico op flinke boetes. 2020 was een zeer belangrijk jaar voor de wetgeving rondom omkoping en witwassen.De vijfde Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) is in januari 2020 in werking getreden. De zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) is op 3 december 2020 voor de lidstaten in werking getreden en moet door financiële instellingen uiterlijk op 3 juni 2021 zijn geïmplementeerd.

Download de whitepaper en lees alles over:

  • Waarom de AMLD wetgeving nodig is
  • Internationale initiatieven om witwassen te stoppen
  • Belangrijke datum in de AMLD-richtlijnen Europese Unie
  • De toekomst van AML-compliance
  • Een overzicht van de wetswijzigingen

Download de whitepaper

Voorkom boetes: compleet due diligence onderzoek met Nexis Diligence®

Nexis Diligence helpt u om bedrijfsrisico's te verkleinen door snel en efficient onderzoek naar partners, leveranciers, investeerders en andere derde partijen. Zo weet u exact met wie u zakendoet, krijgt u inzicht in het risicoprofiel van uw zakenrelaties en slaat u automatisch al uw stappen op voor een audit trail. En, ook niet belangrijk, u voldoet hiermee aan alle eisen van controlerende instanties