Tips voor een succesvol due diligence systeem

11 September 2020 12:34

Veel risk & compliance professionals stellen zichzelf de vraag: hoe ga ik te werk bij de implementatie van een systeem voor due diligence-onderzoek en screening? U wilt dit immers zo gedegen mogelijk doen om zo fouten te voorkomen die kunnen leiden tot reputatieschade of financiële impact voor uw organisatie. Met deze tips vindt u zeker het juiste systeem.

 1. Leg ter ondersteuning van het requirements management en het nagestreefde rendement heldere eisen en doelstellingen vast waar de in te zetten screening- en due diligence-technologie aan moet voldoen. Neem hierbij de risico's waaraan uw bedrijf blootstaat als uitgangspunt.
 2. Test, onderzoek, vergelijk en beoordeel de systemen die voor u in aanmerking komen. Bepaal of de functionaliteit van de in aanmerking komende systemen nauw aansluit bij de eisen van uw bedrijf en ga na welke resources binnen uw bedrijf door deze systemen kunnen worden ondersteund of vervangen.
 3. Houd rekening met langetermijnfactoren (nieuwe regels inzake bedrijfseconomisch toezicht, toenemende bedrijfsvereisten) en ga na of de beoogde due diligence- en screeningstools schaalbaar, flexibel en gemakkelijk aanpasbaar zijn aan gewijzigde eisen. Kunnen er bijvoorbeeld modules worden toegevoegd en is het systeem in te stellen voor een specifieke wijze van begrotingsbeheer?
 4. Let op de mogelijkheden voor bedrijfsspecifieke aanpassingen en flexibele beheerfunctionaliteit, zodat uw systeem kan worden geoptimaliseerd aan de hand van uw bedrijfsbeleid en de risico's die u loopt.
 5. Kies een implementatiemodel dat aansluit bij het IT-beleid van uw bedrijf (bijvoorbeeld hosting door een provider of implementatie in eigen beheer).
 6. Let op de mogelijkheden voor ondersteuning van meerdere talen (interfaces, content, vertaaltools enz.).
 7. Ga na of er voldoende trainings- en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn (gratis/betaald, een bepaald aantal uren, specifieke trainingsopties enz.).
 8. Let op de mogelijkheden voor het genereren van managementrapportages en controlegegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke compliance vereisten en het rendement van uw systeem bij te houden en te beoordelen.
 9. Kijk naar de opties voor integratie van regelmatige beoordelingen van bedrijfsmatige aspecten om zeker te stellen dat de technologie gelijke tred kan houden met gewijzigde vereisten op het gebied van bedrijfsvoering of regelgeving, of met wijzigingen in uw risicoprofiel.
 10. Ga na of er regelmatig controle van de provider plaatsvindt en er steeds actuele informatie beschikbaar is over nieuwe functies en content.

Loop geen risico: start nu met due diligence screening

Ontdek de LexisNexis oplossingen voor due diligence onderzoek, screening, case management en risk mitigation. Hiermee kunt u:

 • een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te screenen;
 • onderzoek doen aan de hand van informatie afkomstig van o.a. zwarte lijsten, UBO-data, PEP- en sanctielijsten en volglijsten;
 • zoeken naar zowel actuele als historische gegevens;
 • scannen op negatief nieuws;
 • het meest complete nieuwsarchief met Nederlands bronnen raadplegen.
Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs