Waarom ESG due diligence zo belangrijk is

07 June 2022 16:16

Speciale serie over ESG-risico's: waarom ESG bovenaan moet staan in je due diligence

Toezichthouders verlangen steeds vaker dat bedrijven en financiële dienstverleners ESG-risico's opnemen in hun processen voor due diligence en risicomanagement. Maar aandacht voor Environment, Social Responsibility & Governance levert ook kansen op: vermogensbeheerders en zakenbanken hebben forse rendementen behaald door assets in duurzame fondsen te investeren.

En bedrijven die open zijn over hun ESG-toezeggingen boeken winst. Tegelijkertijd is de definitie van ESG niet vastomlijnd, en het is lastig om de juiste gegevens te verkrijgen voor een goede risicobeoordeling.

In deze serie van vier blogartikelen brengen we de trend voor steeds meer ESG-risicomanagement in kaart, we zetten op een rij welke factoren bedrijven moeten meewegen bij de beoordeling van ESG-claims, en we leggen uit hoe LexisNexis helpt om deze risico's te herkennen

ESG regelgeving

Tot enkele jaren geleden werd ESG gezien als een prijzenswaardige ambitie voor bedrijven, maar initiatieven kregen zelden prioriteit ten koste van de winst. Inmiddels is due diligence voor mensenrechten en milieu-impact een verplicht onderdeel van de regelgeving voor financiële dienstverleners en andere bedrijven.

Het is niet meer voldoende om derden te monitoren voor de "traditionele" risico's als kredietwaardigheid of blootstelling aan witwaspraktijken.
Allerlei rechtsgebieden hebben wetgeving ingevoerd (of zijn dat van plan) die vereist dat bedrijven aantoonbaar due diligence uitvoeren voor de ESG-achtergrond van leveranciers, vertegenwoordigers en partners in joint ventures.

Zo is  er in Nederlands sinds 2019 de Wet Zorgplicht Kinderarbeid die alle bedrijven die goederen en diensten leveren aan Nederlandse consumenten verplicht om te onderzoeken of er kinderen zijn ingezet bij de productie. De wet treedt later dit jaar in kracht.

Nog een belangrijke ontwikkeling in de Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die de transparantie rondom duurzame beleggingsproducten moet verhogen. De verordening vereist dat vermogensbeheerders in alle EU-lidstaten openbaar maken of ze ESG-factoren hebben meegewogen in het portfolio van hun bedrijf en in hun eigen fondsen.

Hoe moeten financiële instellingen en andere organisaties reageren op ESG?

Reputatieschade, problemen met toezichthouders, financiële en strategische gevolgen: ESG is een risico. Maar met de volgende stappen kunnen allerlei soorten bedrijven dat risico beheersen – en optimaal profiteren van de kansen:

 • ESG-risicobeoordelingen opnemen in hun due diligence rapportages, inclusief de verplichte due diligence voor mensenrechten.
 • Leveranciers, vertegenwoordigers en partners voor joint ventures screenen voor potentiële ESG-risico's, bij voorkeur met betrouwbare bronnen die geen kostbare vragenlijsten of persoonlijke audits vereisen voor ieder bedrijf.
 • Verzekeren dat activa onder beheer met een duurzaamheidsclaim ook daadwerkelijk voldoen aan ESG-criteria.
 • Inzichten over ESG-risico's delen met andere stakeholders binnen de organisatie, voor beslissingen op basis van data en ethische winsten.
 • Tijd en middelen investeren in toegang tot hoogwaardige gegevens die verschillende aspecten van ESG-risico's afdekken, onder andere nieuwsbronnen, bedrijfsgegevens, politiek prominente personen (PEP's), en sanctielijsten. Technologieën voor data analytics kunnen worden toegepast om deze data te analyseren voor relevante inzichten.
 • Duidelijk maken aan derde partijen, klanten en medewerkers dat vertrouwen en transparantie over ESG vereist is om zaken te blijven doen.

LexisNexis: ESG-risico's en inzichten naar boven halen

Hier bij LexisNexis helpen we organisaties om de uitdagingen rondom de beoordeling van milieurisico te boven te komen. Wij kunnen je voorzien van een compleet pakket aan gegevensbronnen: van ons nieuwsarchief tot aan bedrijfsgegevens, sanctielijsten en politiek prominente personen.

Naast onze bestaande data hebben we recent specifieke ESG-content toegevoegd aan Nexis Diligence®, waarmee gebruikers met vertrouwen een ESG-risicobeoordeling kunnen toevoegen aan workflows en rapportages voor hun due diligence onderzoek.

 • ESG Ratings is een nieuwe type content in Nexis Diligence, dat een snel overzicht biedt van een ESG-profiel van een bedrijf. Deze ratings worden aangeleverd door CSRHub en helpen klanten om de risico's op reputatieschade of ethische problemen in te schatten.
 • ESG Custom News geeft gebruikers een set vooraf ingestelde zoektermen, waarmee ze naar behoefte ESG-onderzoek kunnen uitvoeren binnen onze uitgebreide set van nieuwsbronnen.
 • ESG Factors Power topics laten gebruikers hun nieuwsresultaten post-filteren met ESG-specifieke indexering voor onderwerpen.

Andere blogs in deze serie over ESG:

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs