Wat zijn sancties

08 April 2022 15:17

Sancties, wat zijn ze en wat moet je weten

De kranten staan er vol van: sancties. Deze lijken voortdurend in beweging te zijn. Er zijn bestaande sancties die zich ontwikkelingen maar er komen ook regelmatig sancties bij. Maar wat zijn sancties nou precies en hoe kunnen ze jouw organisatie beïnvloeden?

Wat is een sanctie?

Een sanctie is een politieke of economische maatregel die vaak door regeringen en internationale instanties wordt uitgevoerd om het gedrag van een regime, groep of individu te beïnvloeden. Deze kunnen acties omvatten zoals reisverboden, bevriezing van activa, import-/exportbeperkingen en meer. Ze zijn bedoeld om de nationale veiligheid en de economie van een land te beschermen.

Sancties zijn doorgaans gericht tegen personen of groepen waarvan bekend is dat ze zich bezighouden met illegaal of bedreigend gedrag. Voorbeelden zijn:

  • Drugshandel
  • Terrorisme
  • Cybercriminaliteit
  • Mensenrechtenschendingen

Een financiële sanctie verbiedt transacties en soms alle financiële diensten waarbij de beoogde entiteit betrokken is.

Wie stelt sancties op?

Enkele van de meest voorkomende autoriteiten die sancties opstellen zijn:

  • De VN-Veiligheidsraad
  • De Europese Unie

De Nederlandse regering legt bij voorkeur niet op eigen houtje sancties op. Ze kiest er liever voor om dit in VN- of EU-verband te doen. Wanneer meerdere landen maatregelen instellen tegen een bepaald land, organisatie of persoon is het effect hiervan veel groter (zie website Rijksoverheid)

Wie moet screenen op sancties?

Alle bedrijven moeten voldoen aan de screeningsvereisten voor sancties. In het verleden lag er een nadruk op organisaties in de financiële dienstverlening en hadden zij meer te maken met handhaving op sancties, maar tegenwoordig krijgen ook organisaties in andere sectoren met sancties, en de handhaving daarop, te maken.

Hoe werkt sanctiescreening?

Sanctiescreening houdt in dat personen, groepen of bedrijven worden gescreend op basis van bestaande sanctielijsten. Dit kan het handmatig invoeren van een naam zijn in een screening database, het controleren van een volledige klantendatabase op eventuele sanctiewaarschuwingen of het automatisch regelmatig screenen van klanten- en belanghebbendendatabases.

LexisNexis kan je helpen dit proces te stroomlijnen. Onze uitgebreide database omvat 1.400 sanctie- en volglijsten uit 280 landen en in verschillend talen.  Vraag meer informatie aan via het formulier.

Nog meer over sancties:

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs