Workflows voor risicobeheer financiële diensten

07 April 2023 12:00

4 redenen om gegevens van derden te integreren in workflows voor risicobeheer van financiële diensten

De recente volatiliteit in de financiële dienstensector bewijst hoe onderling verbonden en complex de wereldmarkt is geworden. Geopolitieke en economische onzekerheid, in combinatie met toenemende regelgeving, maakt het navigeren door de turbulentie nog uitdagender. Adviesbureau EY merkt op dat "Data een steeds belangrijkere rol spelen binnen het beheer van financiële criminaliteitsrisico's." Om voorop te lopen integreren financiële instellingen steeds vaker nieuws, regelgevende, juridische en andere gegevens in hun risicobeheerprocessen. Welke voordelen halen organisaties uit het benutten van gegevens van derden? Dat bespreken we in deze blog.

1. Implementeer verbeterde risicodetectie voor meer veerkracht

De wereld is met elkaar verbonden en wereldwijde nieuwsgegevens bieden een momentopname van de gebeurtenissen en ontwikkelingen die plaatsvinden in verschillende regio's. Door deze gegevens te monitoren en te analyseren, kun je opkomende risico's, politieke instabiliteit, economische veranderingen en andere factoren identificeren. Hierdoor kun je goed geïnformeerde beslissingen nemen en proactief maatregelen nemen om potentiële risico's te beperken.

2. Voer uitgebreidere risicobeoordelingen uit

Of je nu het risico van een potentiële nieuwe partner of van een investeringsportefeuille evalueert, gegevens van derden kunnen je helpen een vollediger beeld te schetsen van reputatie-, regelgevings-, financiële en strategische risico's.

Je kunt bijvoorbeeld ESG-gerelateerd nieuws opnemen om inzicht te krijgen in de vraag of een entiteit haar milieu-, sociale en bestuursverplichtingen nakomt. Naarmate ESG bekender is geworden, neemt ook het reputatierisico toe van het zakendoen met entiteiten of personen die niet aan de verwachtingen voldoen.

Bovendien geeft een mediafeed met negatief nieuws over een organisatie of onderwerp, afgestemd op jouw specifieke risico-overwegingen, je toegang tot de meest relevante informatie, zodat je snel rode vlaggen met betrekking tot jouw zakelijke relaties, investeringsportfolio's of strategische plannen kunt herkennen.

Evenzo stellen bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfshiërarchieën en financiële informatie, je in staat om te zoeken naar tekenen van financiële instabiliteit of economisch eigendom die aanvullende due diligence rechtvaardigen.

3. Wereldwijde nieuwsgegevens voor uitgebreide due diligence-controles

Regelgevende instanties over de hele wereld benadrukken het belang van op risico's afgestemde due diligence, of het nu gaat om het voorkomen van financiële misdaden zoals fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering of het afremmen van omkoping en corruptie.

Door bepaalde aspecten van het due diligence-proces te automatiseren door het gebruik van gegevensbronnen van derden en gerobotiseerde procesautomatisering, kunnen financiële instellingen hun personeel vrijmaken om zich te concentreren op complexere analyses en besluitvorming.

Door bijvoorbeeld bijna realtime nieuwsgegevens op te nemen voor due diligence, kun je onmiddellijk potentiële risico's identificeren die verband houden met derden waarmee je zakendoet. Actuele informatie helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen voordat je relaties aangaat met personen of entiteiten of om proactieve maatregelen te nemen om de blootstelling aan potentiële financiële, reputatieschade of juridische schade te beperken.

4. Naleving van sancties versterken

Het wereldwijde sanctielandschap heeft sinds 2022 snelle veranderingen ondergaan. Als gevolg hiervan vereist het waarborgen van compliance, vooral als je financiële diensten aanbiedt in meerdere rechtsgebieden, constante waakzaamheid.

Toegang tot gegevens van wereldwijde sancties, volglijsten en politiek prominente personen (PEP's) via een API biedt veel meer efficiëntie dan het handmatig ophalen van gegevens van meerdere autoriteiten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als onderdeel van verbeterde due diligence en doorlopende monitoring om je te helpen gelijke tred te houden met een snel evoluerend sanctielandschap. Natuurlijk zijn sancties slechts een deel van de nalevingspuzzel in de sterk gereguleerde financiële dienstverlening.

Regelgevende instanties brengen vaak updates, richtlijnen of wijzigingen in bestaande regelgeving uit. Gegevens die zijn verzameld uit huidige uitzend-, print- en webnieuwsbronnen, samen met de eigen publicatiekanalen van toezichthouders, kunnen organisaties helpen op de hoogte te blijven van deze veranderingen, zodat je jouw risicobeheerprocessen kunt aanpassen wanneer de wettelijke vereisten veranderen.

Niet alle gegevens zijn gelijk

Volgens onderzoek van Accenture gebruikt 48% van de organisaties big data en analyses om compliance en risicobeheer te versterken. Dat aantal zal alleen maar stijgen omdat de complexiteit van risico's tegenwoordig processen vereist die kunnen worden geautomatiseerd voor meer efficiëntie en effectiviteit.

Mocht je overwegen gegevens van derden aan te schaffen, denk dan eens aan Nexis® Data as a Service. Ons gegevensuniversum omvat wereldwijd nieuws, bedrijfs- en financiële informatie, wettelijke en regelgevende gegevens en meer. Wat nog belangrijker is, is dat onze geaggregeerde gegevens zijn verrijkt met indextags en andere metagegevens om het gemakkelijker te maken om de ruis weg te filteren en relevante gegevens te vinden om je te helpen risico's te beperken.

Meer informatie over Nexis Data as a Service.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs