Media monitoring met Newsdesk

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart monitort LexisNexis de media-aandacht voor politieke partijen, hun lijsttrekkers en hun verkiezingsthema’s.  Dit doen wij aan de hand van onze media monitoring - en analyse tool Newsdesk.

Hieronder vind je een aantal interactieve grafieken met realtime informatie. In de analyses zijn alleen online verschenen berichten meegenomen. Ga zelf op onderzoek uit en klik op informatie in de grafieken om de onderliggende data te bekijken.

Populaire onderwerpen: berichtgeving in de loop van de tijd

Bekijk in deze grafiek enkele onderwerpen die terugkomen in de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen.

Onderwerpen en partijen

Welke thema's zijn veel in het nieuws gelinkt aan welke partij?

Share of voice grootste partijen

Een vergelijking tussen het aantal verschenen berichten over de 7 partijen met de meeste zetels tijdens de laatste verkiezingen (periode: 100 dagen).

Berichtgeving in de tijd per partij

Deze grafiek vergelijkt de berichtgeving over 7 politieke partijen en de ontwikkeling in hoeveelheid berichten gedurende de afgelopen 100 dagen.

Berichtgeving nieuwe partijen

Aan de verkiezingen doen een aantal nieuwe partijen mee, hoe staat het met de berichtgeving over bijvoorbeeld BBB, Bij1 en Code Oranje?

Berichtgeving in de loop van de tijd: lijsttrekkers

Bekijk hier over welke lijsttrekker de meeste berichten zijn verschenen en of er verschillen zijn in het aantal berichten per lijsttrekker.

Berichtgeving: Kaag vs Wilders vs Rutte

Deze drie lijsttrekkers lijken in een strijd te zijn verbonden, wat zien we hier van terug in de berichtgeving?

Vrouwelijke en mannelijke lijsttrekkers

Een vergelijking in de berichtgeving over vier vrouwelijke lijsttrekkers.

En de berichtgeving over vijf mannelijke lijsttrekkers.

Focus op rechts

Deze grafiek toont een vergelijking in de berichtgeving over vier rechtse partijen.

Baudet en Corona

Thierry Baudet heeft van Corona zijn campagne thema gemaakt, zien we dit terug in de onderwerpen gerelateerd aan de berichtgeving van de afgelopen 100 dagen?

Social media

Met de hulp Nexis Social Analytics kijken we naar de verkiezingen in de sociale media.

Dit zijn de #'s en andere thema's die het meest genoemd zijn.

Top thema social media

En hier zien we welke personen het meest zijn genoemd.

Personen en verkiezingen