Wat is Anti Money Laundering (AML)

Anti Money Laundering (AML), ook wel anti-witwassen genoemd, is het uitvoeren van transacties om uiteindelijk illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Hoewel u zich als bedrijf netjes aan de regels houdt, wil dit niet zeggen dat uw partners zich aan dezelfde regels houden. Met name bij internationaal zaken loopt u het risico dat de bedrijven of personen met wie u zaken doet niet betrouwbaar zijn. Het uitvoeren van een customer due diligence onderzoek (CDD) naar uw partners, leveranciers maar ook klanten is daarom van essentieel belang.

Fasen in het proces van witwassen

Witwassen kent fasen. Bij de diverse methoden om wit te wassen kunnen drie fasen worden onderscheiden:

 1. De plaatsingsfase 
  Bij plaatsing is het doel om het geld in het financiële systeem te krijgen. Dit kan door het geld op een bankrekening te zetten. Dat is natuurlijk een riskante onderneming, grote contante stortingen vallen op. En de aandacht trekken is nu net niet wat de crimineel wilt.
 2. De versluieringsfase
  Vervolgens wordt er met dit geld geschoven en/of er worden ingewikkelde constructies opgetuigd. De traceerbaarheid van het criminele geld wordt verkleind. Er wordt getracht om de criminele herkomst te verhullen.
 3. De integratiefase
  In deze fase is het illegaal verkregen voorwerp geïntegreerd in het legale financiële systeem. In deze fase zit de rechtvaardigingsfase verwerkt. De rechtvaardigingsfase is het proces om een ogenschijnlijke legale verklaring te geven aan het illegale voorwerp. Als dit is gebeurd dan zit het proces in de integratiefase.

De fases hoeven niet chronologisch te worden doorlopen en ook niet alle fases hoeven te worden doorlopen. (Bron:  Anti Money Laundering Centre)

AMLD regelgeving in Nederland 

De regelgeving waarin is vastgelegd dat witwassen illegaal is op Europees niveau vastgelegd in de Fourth, Fifth  & Sixth Anti Money Laundering Directive (4AMLD/5AMLD/6AMLD). In Nederland is dit vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is in 2008 in het leven geroepen om witwassen te voorkomen. Op grond van deze wet moeten financiële instellingen een melding doen van ongebruikelijke transacties, dit niet melden - al dan niet opzettelijk-kunnen een sanctie opgelegd krijgen.

De Europese Unie (EU) als aandrijver van landelijke wetgeving

De EU introduceerde haar eerste AML-richtlijnen in 1990 en verplichtte organisaties in de regio daarmee om due diligence in acht te nemen bij het aangaan van nieuwe zakenrelaties. Sinds die tijd zijn de AML-richtlijnen die gelden voor EU-lidstaten een aantal keren bijgewerkt.

 • In 2019 werd de vijfde AML-richtlijn gepubliceerd, die werd aangenomen en in 2020 moet worden geïmplementeerd. Hier waren een aantal opvallende redenen voor: De Estse afdeling van de Danske Bank werd verdacht van het witwassen
  van €27 miljard euro aan Russisch en voormalig-Sovjet-geld.
 • De Nederlandse ING kreeg een boete van €775 miljoen voor 'structurele nalatigheid' bij de naleving van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Door terroristische aanslagen in Londen, Manchester, Nice, Berlijn en Barcelona vroeg men zich steeds vaker af hoe dit soort incidenten gefinancierd wordt.

5AMLD en 6AMLD: Bent u voorbereid?

2020 was een zeer belangrijk jaar voor de wetgeving rondom omkoping en witwassen. De vijfde Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) ging van kracht in januari 2020 en op 3 december 2021 treedt de zesde Anti-Money Laundering (6AMLD) Directive in werking. Wat moet u weten over de gevolgen van deze aanpassingen? Wij zetten het op een rijtje en bieden meteen een mogelijke oplossing:

 • EU lidstaten moeten hun beneficial ownership registers openbaar maken
 • Bedrijven moeten PEP lijsten actueel houden en due diligence in overeenstemming uitvoeren
 • 5AMLD geeft opheldering over de eisen m.b.t versterkte due diligence voor hoge risico landen
 • Identificeer en controleer klanten op basis van betrouwbare data en onafhankelijke bronnen
 • Nieuwe criteria om vast te stellen welke landen risicovol zijn i.v.m. witwassen
 • Internationale samenwerking is verplicht in het onderzoek naar mogelijke AML overtredingen
 • AML overtredingen omvatten het helpen, steunen, initiëren en uitvoeren van witwassen
 • Criminele aansprakelijkheid geldt ook voor individuele rechtspersonen
 • Mogelijke overtredingen m.b.t. witwassen samen op een lijst van 22 overtredingen, waaronder milieumisdrijven en cybercrime
 • Zwaardere straffen voor witwassen waaronder een langere gevangenisstraf

Voorkom boetes: compleet due diligence onderzoek met Nexis Diligence®

Nexis Diligence helpt u om bedrijfsrisico's te verkleinen door snel en efficient onderzoek naar partners, leveranciers, investeerders en andere derde partijen. Zo weet u exact met wie u zakendoet, krijgt u inzicht in het risicoprofiel van uw zakenrelaties en slaat u automatisch al uw stappen op voor een audit trail. En, ook niet belangrijk, u voldoet hiermee aan alle eisen van controlerende instanties.

Vraag een demo aan van Nexis Diligence via het contactformulier

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs