KYC: Verborgen risico's

Schijn bedriegt nogal eens, of de buitenkant is te perfect om zomaar doorheen te dringen. Misschien gedraagt niet elk van uw zakenpartners zich zoals u vermoedt. Een blik achter de façade kan onvermoede risico's onthullen, zowel voor uw onderneming als voor u persoonlijk. Onderwerp uw leveranciers en klanten daarom al tijdens de beginfase van een zakelijke relatie en ook daarna voortdurend aan een KYC-onderzoek.

Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in onze due diligence-checklist

Ook in het kader van financiële recherche is KYC zeer belangrijk. Ruim 80% van de gepleegde misdrijven in Nederland wordt gepleegd met de intentie om er een financieel voordeel mee te behalen.

>>Start nu met het beschermen van uw organisatie: kies voor Nexis Diligence<<

Definitie: Wat is Know Your Customer (KYC)?

Know Your Customer (KYC) (ook wel bekend als Know Your Client) betekent “ken uw klant”. Hier wordt een deel van het due diligence-proces beschreven, om klanten zorgvuldig te kunnen identificeren. Hiertoe behoort het onderzoeken van persoonsgegevens en van bedrijfsinformatie, zodat negatieve treffers, waaronder vermeldingen op sanctie-, watch- of PEP-lists kunnen worden uitgesloten. Ook eigendomssituaties en verstrengelingen van bedrijven worden herkend. Er zijn internationale minimumnormen voor due diligence-onderzoeken ingevoerd. De reden hiervan: economische criminaliteit en witwaspraktijken of andere criminele activiteiten bestrijden. De derde EU-witwasrichtlijn is de juridische basis voor de zorgvuldigheidsplicht die een Know Your Customer-analyse vereist. Wanneer de zorgvuldigheidsplicht niet wordt nageleefd, dreigen daardoor aanzienlijke geldboetes, reputatieverlies of zelfs gevangenisstraffen en intrekking van de zakelijke licentie.

Laat daarom Know Your Customer-onderzoeken (KYC) respectievelijk Know Your Supplier-analyses (KYS) een vast onderdeel uitmaken van uw Compliance Management-systeem (CMS). Aard en diepte van het onderzoek zijn afhankelijk van het verwachte risiconiveau. Daarnaast worden transacties onderzocht, om eventuele ongebruikelijke activiteiten te herkennen.

Een doel van het Know Your Business Partner due diligence-proces is daarmee herkomst en locatie van geld aan het licht te brengen. Riskante activiteiten die dergelijk onderzoek nodig maken, zijn bijvoorbeeld:

item icon

Witwaspraktijken

item icon

Fraude

item icon

Belastingfraude

item icon

Financiering van terrorisme

Economische criminaliteit voorkomen

Economische criminaliteitEen krachtig Know Your Customer- programma helpt ondernemingen om niet in verband te worden gebracht met economische criminaliteit. Witwaspraktijken, corruptie en fraude zijn onderwerpen die iedere onderneming direct of indirect kunnen raken. Integreer daarom effectieve maatregelen binnen uw bedrijfsprocessen om witwassen en fraude (ook wel:  Anti-Money Laundering (AML) en Anti Bribery & Corruption (ABC)) tegen te gaan.

Als dit niet lukt, kunnen geldboetes en zelfs gevangenisstraffen de consequenties zijn. Dikwijls leidt dit voor betrokken ondernemingen tot reputatieschade. In ernstige gevallen kan zelfs uw zakelijke licentie worden ingetrokken

Een KYC-onderzoek is al lang niet meer alleen vereist voor ondernemingen in de financiële sector, maar juist ook voor organisaties uit alle branches.

Bij personen die in relatie tot politici of instanties staan, moet de Client Due Diligence zeer grondig plaatsvinden, want zogenaamd politiek prominente personen (PEP's) lopen zeer grote risico's op het gebied van corruptie en omkoping.

Kleine klanten met een geringe contractwaarde en zonder een exceptionele bedrijfssituatie kunnen van Customer Due Diligence (ook wel: Client Due Diligence) worden uitgesloten.

Met een professionele KYC-tool kunnen ondernemingen de benodigde achtergrondinformatie over ondernemingen en personen leveren. De toegang tot betrouwbare databases via één platform vereenvoudigt het zoekwerk en onthult snel de relevante informatie.

Juridische basis

De derde EU-witwasrichtlijn vormt de juridische basis voor KYC-checks. In combinatie met de UK Bribery Act, de UK Modern Slavery Act of de Financial Action Task Force (FATF) biedt deze richtlijn het kader voor Know Your Customer-activiteiten.

Juridische basis wereldwijdHierbij is de internationale regelgeving relevant voor ondernemingen die niet zelf in de betreffende landen gevestigd zijn, maar hiermee wel zakelijke betrekkingen onderhouden.

Know Your Customer-software helpt om criminele activiteiten van ondernemingen en individuele personen aan het licht te brengen. Zo kunt u bijvoorbeeld fictieve ondernemingen identificeren die door economisch rechthebbenden worden gebruikt voor witwaspraktijken of belastingfraude.

Op basis van een risicogerelateerde methode moet u beslissen welke middelen u voor een KYC-check inzet.

Vertrouw daarbij niet alleen op de goede naam van uw partners, maar breng riskante activiteiten aan het licht: Know Your Customer!

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs