Strategische beslissingen baseren op mediamonitoring

Op basis van gegevens die volgen uit mediamonitoring- en analyse kunt u de juiste strategische beslissingen op basis van betrouwbare marktinformatie nemen. Een gestructureerde handelswijze levert relevante marktinzichten op die in meerdere onderdelen binnen uw bedrijf kunnen worden ingezet, zoals:

item icon

PR & Communicatie

item icon

Marketing

item icon

Het volgen van de concurrentie

item icon

Business Development & Strategie

Mediamonitoring: doe dit voortdurend

Goed gestructureerde mediamonitoring is geen momentopname. Deze informatie zou continu moeten worden geactualiseerd, zodat ontwikkelingen realtime kunnen worden gevolgd. Bedrijfsbeslissingen zijn dan altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens en feiten. Door continue monitoring van de verslaglegging vanuit de media kunnen ondernemingen en organisaties ingrijpen wanneer rapporten een negatieve trend laten zien.

>>Ontdek de mogelijkheden van mediamonitoring voor uw organisatie<<

Marketingmanagement met mediamonitoring

Of uw marketingcampagnes succesvol zijn, stelt u snel vast aan de hand van de resultaten van mediamonitoring. Ontdek bijvoorbeeld hoe de aandacht vanuit de media voor een nieuwe reclamecampagne is, of hoe het nieuwe Corporate Design wordt ontvangen. Zo kunt u realtime reageren wanneer u niet de gewenste resultaten behaalt of een campagne zich niet ontwikkelt volgens verwachting. Als er positieve reacties zijn, kunt u die eveneens gebruiken en met uw eigen reacties versterken.

Wanneer marketingteams onderwerpen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de content-marketing, mag het niet zo zijn dat er onderwerpen in het redactionele plan worden opgenomen die niet relevant zijn voor de doelgroep. Mediamonitoring laat zien wat de doelgroep beweegt en biedt inspiratie en ideeën voor nieuwe marketingonderwerpen.

Brandmanagement met mediamonitoring

Hoe is mijn merknaam binnen de markt gepositioneerd? Hoe is het imago van deze merknaam? Hoe vaak wordt er bericht over mijn merk? Wie bericht hierover? Hoe is de toon?

Dit zijn allemaal belangrijke vragen bij brandmanagement: Ze zijn bepalend voor het succes en de waarde van de merknaam. Een strategische positionering en goed beheer van de merknaam zijn belangrijk om hun waarde te behouden en te vergroten. Realtime mediamonitoring maakt het succes van de merknaamstrategie zichtbaar en analyseerbaar. Wanneer u de ontwikkeling altijd in het oog houdt, kunt u negatieve processen direct tegengaan en positieve stemgeluiden versterken.  De resultaten uit de mediamonitoring vormen daarnaast een belangrijk element voor uitgebreide markt-, consument- en concurrentieanalyses.

Reputatiemanagement met mediamonitoring

Wanneer een onderneming of merknaam een goede reputatie opbouwt, is deze ook in tijden van crisis slagvaardig. Daarnaast is het belangrijk dat u in een vroeg stadium strategieën voor crises uitwerkt die u in noodsituaties zonder tijdverlies kunt inzetten, want in noodsituaties is het van belang om het hoofd koel te houden.

Om snel te kunnen inspelen op problemen, bijvoorbeeld wanneer de negatieve verslaglegging vanuit de media over uw onderneming de overhand krijgt, moet u de verschillende media continu in het oog houden. Kies in dat geval voor een tool voor mediamonitoring die de toon van de content beoordeelt: wordt hier positief, neutraal of negatief gesproken, commentaar gegeven en gediscussieerd? Zo ziet u meteen wanneer een negatieve trend de overhand krijgt, waardoor u direct kunt handelen en, in het ideale geval, een reeds volledig voorbereide crisisstrategie in kunt zetten.

Media-analyse voor inzichten

Media-analyse gaat een stap verder dan mediamonitoring. Door analyse van media aandacht maak je inzichtelijk waar eventuele verbeteringen nodig zijn.
Het begin van een media-analyse is de doeldefinitie, aan de hand waarvan successen kunnen gemeten worden. Kwalitatieve beoordelingen van de verslaglegging vanuit de media leveren belangrijke inzichten op voor ondernemingen. Zoals: wat zijn onze zwakke punten? Waar zijn we al heel sterk en kunnen we dit verder uit bouwen?

Volgen van de concurrentie

Eén van de belangrijkste toepassingsgebieden van mediamonitoring is het volgen van uw concurrenten. Hierbij worden strategieën van andere marktparticipanten geanalyseerd, om op basis hiervan de eigen strategie aan te passen.

Toonanalyses

Een puur kwantitatieve analyse van de verslaglegging vanuit de media levert de eerste trends en inzichten op. Pas echt interessant wordt het, wanneer ook de toon van de verslaglegging onderzocht wordt. Het inzicht in hoeverre mediaberichten over de eigen onderneming, een campagne of een concurrent positief, negatief of neutraal zijn, maakt een concrete benchmarking en meting van het succes mogelijk. Door middel van een gedetailleerde toonanalyse komt u bovendien te weten, welke personen, bedrijven of onderwerpen genoemd worden. Zo weet u meteen welke oorzaken een positieve, negatieve of neutrale toon tot gevolg hebben gehad.

De volgende vragen kunnen door de uitkomsten van de toonanalyse worden beantwoord:

  • Kan mijn marketingcampagne rekenen op positieve reacties?
  • Wordt er positiever of uitvoeriger over mijn concurrent bericht? Indien ja, waar en door wie?
  • Hoe tevreden zijn klanten over mijn nieuwste product?

Inzichten delen

Een binnen de onderneming zinvol verankerde mediamonitoring en -analyse heeft ook als kenmerk dat inzichten snel intern met de juiste stakeholders worden gedeeld. Analyses die door één bepaalde afdeling zijn uitgevoerd bevatten mogelijk ook belangrijke inzichten voor andere afdelingen binnen de onderneming, maar niet voor alle.

  • Inzichten delenEen onderzoek waaruit blijkt dat strategische veranderingen nodig zijn, moet zo snel en eenvoudig mogelijk met de directie worden gedeeld.
  • Inzichten vanuit de social media monitoring zijn mogelijk slechts voor een deel van de marketingafdeling interessant.
  • De klantenservice is geïnteresseerd in de analyses op het gebied van klanttevredenheid vanuit sociale netwerken, terwijl deze informatie voor de financiële afdeling waarschijnlijk minder interessant is.

Binnen mediamonitoring-service geïntegreerde functies voor het gericht delen van informatie en analyses bieden daarom, zolang rekening wordt gehouden met de auteursrechten, een enorm voordeel om bij snelle beslissingen geen tijd te verliezen.

Visualisatie voor een eenvoudigere verwerking van informatie

Het onderzoek naar betrouwbare informatie is één van de voordelen van een geslaagde mediamonitoring. Om de gegevens sneller te verwerken of op aanschouwelijke wijze aan de relevante doelgroepen te presenteren, is een visualisatie van gegevens echter onontbeerlijk, want op basis van grafieken kunnen de dikwijls complexe verbanden in een oogopslag zichtbaar worden gemaakt.

Focus op relevante regio's

Fokus auf relevante RegionenWelk voordeel zou een uitsluitend regionaal opererende onderneming hebben bij wereldwijde mediamonitoring? Waarom zouden internationaal opererende ondernemingen zich uitsluitend moeten beperken tot mediamonitoring op nationaal niveau? Beide scenario's zouden slechts deels zinvol zijn. Daarom moeten ondernemingen er bij de keuze van de mediamonitoringservices op letten dat de resultaten gericht zijn op de voor hen relevante regio's en talen. Alleen zo kan de ruis beperkt worden en kunnen mediamonitors zich op werkelijk relevante content concentreren.

De informatiestroom de baas worden

InformatiestromenBij de mediamonitoring en -analyse moet de informatiestroom waaraan analisten dagelijks blootstaan worden beheerst. Een tool die gespecialiseerd is in het identificeren van ondernemingen, producten, technologieën of trends, heeft zich snel bewezen. Doordat ondernemingen met behulp van mediamonitoringtools reageren op branchetrends, negatieve geluiden vanuit de markt tijdig herkennen (sentimentanalyse), ontwikkelingen van de concurrentie volgen of hun eigen online invloed meten, behalen ze dikwijls meer succes op de markt en beschermen ze tegelijkertijd de reputatie van uw onderneming.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs