Overnames gericht stimuleren

Met Mergers & Acquisitions wordt het strategische ondernemingsbereik aangeduid voor bedrijfsfusies (mergers) en bedrijfsaankopen (acquisitions).

M&A-processen worden gebruikt als instrument voor bijvoorbeeld bedrijfsmatige groei, productuitbreidingen, de ontsluiting van nieuwe markten of het vergroten van de leidinggevende positie. De horizontale of verticale productdiversificatie vormt een traditionele stimulans voor Mergers & Acquisitions-activiteiten van ondernemingen. Fusies en overnames vereenvoudigen dikwijls de uitbreiding van het eigen aanbod naar producten uit dezelfde branche (horizontaal) of bovenwaarts dan wel benedenwaarts naar producten uit een productieproces (verticaal).


Ontdek hoe uw succesvol onderzoek kan doen tijdens het M&A process

Ontdek Nexis® Dossier

Gegevens voor het M&A-proces 

Om het M&A-proces gestructureerd uit te voeren en met succes af te sluiten, zijn M&A-managers aangewezen op actuele en betrouwbare marktinformatie. Hiertoe behoort o.a.:

 • Bedrijfsinformatie
  Potentiële overnamekandidaten of geïnteresseerde bieders moeten worden onderzocht op hun integriteit, om de rechtmatigheid van de transactie te waarborgen. Door middel van onderzoek kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat ze niet met economische criminaliteit in aanraking komen. Uit de analyse van economische cijfers kan het verwachte succes van de M&A-transactie worden afgeleid.
 • Branche-informatie
  Branchecijfers en marktinformatie dragen eveneens bij aan een inschatting van het succes. Op basis van betrouwbare gegevens kunnen ondernemingen vaststellen of er een geschikte markt bestaat voor de beoogde M&A-transactie en of trends door de overname kunnen worden gestimuleerd.
 • Informatie over de concurrentie
  Het is belangrijk dat u branchetrends en uitdagingen op concurrentiegebied tijdig waarneemt. Een goed begrip van de concurrentiepositie is cruciaal om uw eigen afzetmogelijkheden te kunnen inschatten.
  Voor een solide besluitvorming in het kader van de M&A Due Diligence heeft u meer dan één informatiebron nodig. Vertrouw niet op afzonderlijke bronnen of uitsluitend op het vrije internet. Een professionele economische database biedt zekerheid bij het verzamelproces van informatie en is voor succesvolle M&A-transacties onontbeerlijk.

Een zware last op de schouders van de M&A-managers

Zware last voor de M&A managerM&A-managers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Mergers & Acquisitions-transactie. Hoe zwaar deze taak is en welke risico's hieraan verbonden zijn, toonden reeds vele mislukte fusies of overnames aan.

De verantwoordelijkheid om M&A-transacties op betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens te baseren, rust zwaar op de schouders van de M&A-manager. Zij moeten informatie grondig analyseren en op begrijpelijke wijze weergeven. De besluitvormers moeten zeker kunnen zijn van deze analyses.

Bij het zoeken naar informatie via het vrij toegankelijke internet bestaat het risico dat informatie incorrect is, of dat belangrijke informatie ontbreekt, die bijvoorbeeld verborgen blijft achter paywalls.

Free Web vs. Deep Web

De belangrijkste voorwaarden voor een geslaagd onderzoek:

item icon
Relevantie en kwaliteit van content en bronnen
item icon
Filtermogelijkheden en een archief dat ver terug gaat


KwaliteitRelevantie en kwaliteit van content en bronnen

Het grootste verschil tussen betaalde online databases en vrij toegankelijke zoekmachines is de garantie van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Bij professionele zoektools worden de bronnen van experts geselecteerd en strategisch samengesteld. Op het zogeheten Deep Web is bovendien ook content onder licentie beschikbaar, die op het Free Web verborgen blijft achter paywalls.

Gereedschap icoonFiltermogelijkheden en een archief dat ver terug gaat

Filteropties zijn handig om onderzoeksresultaten terug te brengen tot enkel de relevante hits. Zo kunt u de informatiestroom inperken en snel de gewenste resultaten vinden.

Met name voor onderzoeksdoeleinden is het cruciaal om te kunnen beschikken over een archief van kwalitatief hoogwaardige bronnen dat ver terug gaat. Met behulp van een professionele onderzoekstool hebt u toegang tot internationale bronnen zoals de New York Times, Washington Post of The Guardian. Een uitvoerig archief gaat gemiddeld 20 jaar terug in de tijd.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs