Onderzoek naar de stand van de techniek

Wanneer u zich bezighoudt met een nieuwe uitvinding, is het van belang om op tijd de stand van de techniek en reeds bestaande patenten te onderzoeken. Zo voorkomt u dat u veel tijd in de ontwikkeling van een product steekt dat al blijkt te bestaan. U kunt dit risico beperken door een patentenregister te raadplegen en na te gaan of uw uitvinding al officieel is aangemeld.

Een onderzoek naar de stand van de techniek helpt om uw uitvinding af te bakenen t.o.v. bestaande patenten en om bij het indienen van uw aanvraag de verschillen toe te lichten. Op basis van een gefundeerd patentenonderzoek kunt u vooraf uw kansen op succes bij het indienen van een aanvraag beoordelen. Bovendien voorkomt u zo dat u inbreuk maakt op mogelijke intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Internationale classificatie van patenten

PatentenclassificatieVia de Internationale Patenten Classificatie (IPC) worden octrooien wereldwijd gestructureerd en gecategoriseerd, om zo het onderzoek naar patenten te vereenvoudigen. De IPC wordt door de meeste patentenbureaus gebruikt en maakt een patentenonderzoek mogelijk, zelfs met eventuele taalbarrières. Een tool voor patentenonderzoek moet eveneens onderzoek op basis van de IPC aanbieden, zodat de gebruiker beschikking heeft over de meest efficiënte onderzoeksmogelijkheden.

Om goed geïnformeerd te zijn over innovaties en patentaanvragen van de concurrent en om uw eigen ontwikkelingen in de gaten te houden, raden wij u aan om altijd een beroep te doen op een professionele database voor het doen van patentenonderzoek.

Online patentenonderzoek

Sleutel van succes: online patentenonderzoekVoor het opzoeken van patenteninformatie kunnen patent gemachtigden tegenwoordig gebruik maken van het internet en zo hun onderzoek online uitvoeren. De tijd waarin omslachtig onderzoek aan de hand van systeemkaarten moet worden verricht, ligt gelukkig ver achter ons.

Maar het patentenonderzoek op internet kent ook valkuilen. Bij een online patentenonderzoek zult u hoe dan ook informatie vinden, want nieuwe uitvindingen worden in principe door de patentenbureaus openbaar gemaakt. Deze worden echter meestal niet gedetailleerd binnen een andere context (bijvoorbeeld in vaktijdschriften) gepubliceerd. Het is daarom lastig om het overzicht te behouden over het enorme aantal wereldwijd ingediende patentaanvragen.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs