Wat is een PEP?

Een zakelijke relatie hebben met politiek prominente personen (PEPs) houdt een bijzonder groot risico in. Onder PEP's worden prominente personen verstaan die belangrijke publieke functies uitoefenen of vroeger hebben uitgeoefend.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende categorieën
 • Leden van de wetgevende macht en bestuurders van politieke partijen
 • Functionarissen van de uitvoerende macht, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers of vice-ministers
 • Auditeur-generaals, leden van opperste controle-instanties of bestuurders van de centrale banken
 • Medewerkers van rechtbanken, zoals van de Hoge Raad, het gerechtshof, of andere hoge rechtbanken
 • Hoge legerofficieren
 • Ambassadeurs en diplomaten, waaronder chargés d’affaires
 • Leiders en plaatsvervangende leiders van internationale organisaties alsmede bestuurders (of vergelijkbare functies) van internationale organisaties
 • Leden van de administratie, het management of toezichtsorganen van staatsbedrijven
 • Nauwe partners van PEP’s uit de genoemde categorieën, zoals directe zakenpartners of gemeenschappelijke begunstigden van rechtspersonen dan wel juridische overeenkomsten, de begunstigden van rechtspersonen, die directe begunstigde van de PEP zijn
 • Naaste familieleden van een andere PEP, zoals ouders of kinderen, zussen en broers, echtgenoot/levenspartner, aangetrouwde verwanten, ooms of tantes

In de 4e EU-witwasrichtlijn is vastgelegd dat PEP's alle personen met een publieke functie in binnen-en buitenland zijn.

PEP's checken tijdens uw Due Diligence proces met Nexis Diligence

Waarom u een PEP check moet doen

Bij politiek prominente personen wordt op grond van hun invloedrijke positie uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Niet zelden komt het voor dat PEP’s verwikkeld zijn in de betaling van steekpenningen, om beslissingen of vergunningen te beïnvloeden, terrorisme te financieren, belasting te ontduiken of illegaal verworven geld wit te wassen.

De in 2016 gepubliceerde Panama Papers onthulden bijvoorbeeld gegevens over 140 PEP’s die postbusmaatschappijen gebruikt hebben om geld wit te wassen of om te verhullen dat zijzelf eigenaar van illegaal verkregen geld zijn.

Weten hoe u er voor staat? Doe de risk check

In een online meeting van 30 minuten kijken onze risk experts aan de hand van Nexis Diligence naar de mogelijke risico’s voor jouw organisatie.

Onderdeel van de gratis Risk Check is:

 • Negatief nieuws uitingen over jouw organisatie;
 • Vermeldingen van jouw organisatie of belangrijkste klant op PEP-en Sanctielijsten
 • Het identificeren van Ultimate Beneficial Ownership (UBO) en Corporate Affiliations

Vraag de gratis risk check nu aan

PEP's en het due diligence-proces

Blijf waakzaam

Voor PEP’s is een extra zorgvuldigheidsplicht nodig in het kader van due diligence-onderzoek in de zin van §6 GWG, waarbij onder andere de herkomst van het vermogen moet worden nagegaan om witwassen tegen te gaan. PEP’s worden bij een risicogerelateerde methode over het algemeen op een hoog risiconiveau ingedeeld. Er vindt een grondig PEP-onderzoek plaats aan de hand van PEP-lijsten, waarop politiek prominente personen zijn geregistreerd.

Binnen veel ondernemingen heerst de misvatting, dat men zijn zakenpartners op grond van jarenlange relaties goed genoeg kent en dat daardoor een uitgebreid onderzoek niet meer nodig is. Dit inzicht faalt echter meestal, wanneer de keten van leveranciers nader wordt onderzocht. Een onderzoek naar leveranciers en ook van leveranciers op PEP-lists is derhalve onontbeerlijk.

Publieke functies die op lager dan nationaal niveau worden uitgeoefend, komen in principe alleen in aanmerking voor PEP-onderzoek als hun politieke betekenis vergelijkbaar is met die van vergelijkbare functies op nationaal niveau. Ook bij zakenrelaties waarbij slechts incidenteel of in zeer beperkte mate financiële activiteiten plaatsvinden, zijn geen individuele KYC-PEP-onderzoeken nodig.

Een oplossing voor een veilig onderzoek naar politiek prominente personen biedt Nexis Diligence®. Via deze online screening tool checkt u personen onder andere op basis van PEP-en sanctielijsten. Maar u checkt meteen ook UBO-data en vermeldingen op zwarte lijsten.

PEP's checken met Nexis Diligence

Geen PEP check? Dit zijn de risico's

Ondernemingen die hun zakenpartners onvoldoende grondig onderzoeken, moeten behalve mogelijke reputatieschade ook rekening houden met geldboetes zonder beperking. Zo moest Barclays in 2015 een boete van 72 miljoen Britse Pond betalen, aangezien de vereiste PEP-onderzoeken niet waren uitgevoerd.

Wilt u risico's en boetes vermijden? Zorg er dan voor dat u regelmatig uw leveranciers, zakenpartners en andere derde partijen screent. Wij hebben meerdere oplossingen die u hierbij kunnen helpen. Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs