Wat is een UBO?

Het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het compliance proces. Het helpt u ook om te voldoen aan uw wettelijke verplichting om financiële misdaad te voorkomen en omkoping en corruptie in het wereldwijde bedrijfsleven te bestrijden.

Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende. Meer uitgebreid: een “beneficial owner” verwijst naar de natuurlijke persoon (personen) die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling.

UBO screening:
daarom is een UBO check belangrijk

Om te voorkomen dat ze zaken doen met criminele partijen zijn financiële instellingen, en in feite alle bedrijven die internationaal actief zijn, in Nederland verplicht een UBO-verklaring op te stellen waarin de identiteit van een UBO wordt vastgesteld. Hiermee voldoen deze bedrijven aan de naleving van de nationale en internationale wetten op het gebied van anti witwassen (AML), omkoping en corruptie en regelgeving met betrekking tot Know Your Customer (KYC) en de Wwft. En dat wordt steeds belangrijker: hoge boetes en reputatieschade liggen op de loer.

Doe de UBO-check! Weet met wie u zaken doet

Hoe identificeer je een UBO?

Volgens de Money Laundering Act (Wwft) is een uiteindelijk belanghebbende een persoon die meer dan 25% van de aandelen van het bedrijf bezit, meer dan 25% van de stemrechten controleert of op dezelfde manier aanzienlijke controle over het bedrijf kan uitoefenen.

UBO - eigenaar

Wat is het UBO-register?

Nog een reden waarom het achterhalen van een UBO zo belangrijk is, is het UBO register. Vanaf 27 september 2020 zijn bedrijven verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. De verplichting om een UBO-register te implementeren komt voort uit Europese regelgeving (meer specifiek de vierde en vijfde Anti-witwasrichtlijn).

De registratieplicht geldt voor:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

Het registreren van de UBO kan uiterlijk tot 27 maart 2022 via via de Kamer van Koophandel.

Wat is de UBO-reputatietoets?

Vanaf 1 mei 2021 geldt er een UBO-reputatietoets voor aanbieders van cryptodiensten, trustkantoren en wisselinstellingen. Deze toets is een gevolg van de Herstelwet financiële markten 2020 waarin is vastgelegd dat  bovengenoemde organisaties zowel de betrouwbaarheid als de geschiktheid van een UBO moeten toetsen.

6  Veelvoorkomende problemen bij het
achterhalen van beneficial ownership

In een onlangs gepubliceerde richtlijn van de FATF worden zes kwesties genoemd die moeten worden aangepakt om de risico’s van beneficial ownership beter te beheersen.

 1. Een onjuiste inschatting van het risico dat beneficial ownership voor onwettige doeleinden wordt gebruikt
 2. Uitgaan van onjuiste of gedateerde gegevens over beneficial ownership
 3. De afwezigheid  van een universele database die de autoriteiten tijdig  voorziet van relevante gegevens omtrent beneficial ownership
 4. Onvoldoende inzicht in aandelen aan toonder en nominee shareholdersregelingen, wat een risico op witwassen en terrorisme kan vormen
 5. Lakse wettelijke sancties voor bedrijven die geen
 6. Ontoereikende controle van de kwaliteit van de grensoverschrijdende ondersteuning bij het vaststellen van beneficial ownership betrouwbare informatie over hun uiteindelijke begunstigden verstrekken.

Wetgeving over UBO
in de Europese Unie

In maart 2019 werd binnen de EU de richtlijn Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities Regulations 2019 van kracht. Als aanvulling op het bovenstaande, wijzigt de Vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD) het criterium ‘betrouwbare en onafhankelijke bron’ voor de verificatie van klantgegevens door de toevoeging: indien beschikbaar, elektronische identificatiemiddelen.

Ook wordt er een aantal nieuwe maatregelen toegevoegd, waaronder:

 1. uitbreiding van de transparantieverplichtingen, inclusief UBO, naar alle belastingadviesbureaus en fondsen
 2. mogelijke vermindering van het beneficial ownership van 25% naar 10% wanneer een entiteit een aanzienlijk risico op het witwassen van geld of belastingontduiking vormt
 3. verbeterde due diligence bij de behandeling van transacties uit landen met een hoog risico, en
 4. het achterhalen van de bron van het geld en hun vermogen

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Ook dit register is een resultaat van Europese regelgeving.

Doe de UBO-check! Weet met wie u zaken doet

European Parliament
Wat is beneficial ownership?

De betekenis van UBO is een ultimate beneficial owner of de uiteindelijke belanghebbende. Beneficial owner verwijst naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling.

Waarom een UBO check belangrijk is?

Om te voorkomen dat ze zaken doen met criminele partijen zijn financiële dienstverleners, en in feite alle bedrijven die internationaal actief zijn, in Nederland verplicht een UBO-verklaring op te stellen waarin de identiteit van een UBO wordt vastgesteld. Hiermee voldoen deze bedrijven aan de naleving van de nationale en internationale wetten op het gebied van witwassen.

Hoe identificeer je een UBO?

Met de risk management oplossingen van LexisNexis kunt u nog beter uw risico's identificeren en managen. Door grondig onderzoek te doen naar de markt, uw klanten, leveranciers en samenwerkingspartners voorkomt u dat uw organisatie voor verrassingen komt te staan.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs