Waarom u moet voldoen aan de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten (cliëntenonderzoek) te screenen voordat u zaken met ze doet. Het cliëntenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie u zaken doet (know your customer). U moet de identiteit van de eindgebruiker kunnen achterhalen. Het is van belang dat u dit onderzoek doet voordat u een zakelijke overeenkomst sluit. Als u niet aan de wet voldoet, riskeert u grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Wwft: cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet. Samen met De Nederlandsche Bank is de AFM verantwoordelijk voor het naleven van deze wet. Onderdeel van de verplichtingen die u als organisatie heeft zijn:

Cliëntenonderzoek doen
Het cliëntenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie u zaken doet (know your customer). Volgens de belastingdienst moet een instelling bij een normaal cliëntenonderzoek:

 • de client identificeren en de identiteit verifiëren
 • de uiteindelijke belanghebbende identificeren en verifiëren
 • doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen

Meldingsplicht
Volgens de meldingsplicht bent u verplicht om een melding te doen als u vermoedt dat een transactie verband heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de hand van een lijst met indicatoren, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk is vastgesteld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld
 • geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen
 • transacties boven een bepaalde grenswaarde, die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant

Voldoen aan de Wwft met LexisNexis

Met de oplossingen van LexisNexis, zoals Nexis Diligence, kunt u zowel een normaal als een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Met onze oplossingen kunt u uw cliënten en zakelijke relaties identificeren, screenen en monitoren. Onze oplossingen bieden toegang tot:

 • Bedrijfsinformatie en Profielen
  Toegang tot meer dan 400 databases en meer dan 200 miljoen internationale, beursgenoteerde en particuliere ondernemingen.
 • Sanctie, PEP en Waaklijsten
  Screen een derde partij tegen alle internationale sanctie, waaklijsten (1400 uit meer dan 80 landen) als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons);
 • Negatief nieuws check
  Controleer bedrijven op negatieve nieuwsvermeldingen door te zoeken in meer dan 60.000 nationale en internationale nieuwsbronnen, waaronder kranten, blogs en online nieuws.
 • Juridische database
  Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken;
 • Biografieën
  Graaf dieper in iemands achtergrond.
 • Ultimate Beneficial Ownership
  Zoek in Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd

Snel en veilig screenen van klanten, leveranciers of andere derde partijen?
Vraag dan nu een gratis demo

5AMLD en 6AMLD: Bent u voorbereid?

2020 was een zeer belangrijk jaar voor de wetgeving rondom omkoping en witwassen.
De vijfde Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) ging van kracht in januari 2020 en op 3 december 2021 treedt de zesde Anti-Money Laundering (6AMLD) Directive in werking. Wat moet u weten over de gevolgen van deze aanpassingen? Wij zetten het op een rijtje en bieden
meteen een mogelijke oplossing:

 • EU lidstaten moeten hun beneficial ownership registers openbaar maken
 • Bedrijven moeten PEP lijsten actueel houden en due diligence in overeenstemming uitvoeren
 • 5AMLD geeft opheldering over de eisen m.b.t versterkte due diligence voor hoge risico landen
 • Identificeer en controleer klanten op basis van betrouwbare data en onafhankelijke bronnen
 • Nieuwe criteria om vast te stellen welke landen risicovol zijn i.v.m. witwassen
 • Internationale samenwerking is verplicht in het onderzoek naar mogelijke AML overtredingen
 • AML overtredingen omvatten het helpen, steunen, initiëren en uitvoeren van witwassen
 • Criminele aansprakelijkheid geldt ook voor individuele rechtspersonen
 • Mogelijke overtredingen m.b.t. witwassen samen op een lijst van 22 overtredingen, waaronder milieumisdrijven en cybercrime
 • Zwaardere straffen voor witwassen waaronder een langere gevangenisstraf
Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs