Zoek en gij zult vinden

19 May 2015 10:56pm

Zoek en Gij Zult vinden!


Computers die kunnen lezen, begrijpen en zelfs verbanden kunnen leggen? Machines die voorspellingen kunnen doen? Het klinkt allemaal erg futuristisch maar dit is allemaal van onze tijd en wordt nu al toegepast.

Piek Vossen, hoogleraar Computationele Lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft met een internationaal team een project op het gebied van geschiedschrijving opgezet: NewsReader.  LexisNexis is hier nauw bij betrokken.

Newsreader
In dit toonaangevende project gaat het om het ontwikkelen van technologie die dagelijks grote hoeveelheden nieuwsberichten van veel verschillende bronnen in vier talen verwerkt. De geschiedenisrecorder is een computerprogramma dat dagelijks nieuws "leest" en precies bijhoudt wat, wanneer, waar gebeurd is in de wereld en wie er bij betrokken is. "Een automatische analyse kan die feiten in kaart brengen, maar geeft ook aan waar de bronnen elkaar aanvullen of van mening verschillen. En dat kan ook over een bepaalde periode, je kunt dan zien hoe de informatie van vandaag zich verhoudt tot die van vorige week." 

"Het programma slaat geen losse gebeurtenissen op maar verbindt gebeurtenissen met elkaar. Gekoppeld aan gebeurtenissen uit het verleden komt de geschiedenisrecorder tot een verhaallijn: tot één verhaal over het verleden. In tegenstelling tot mensen vergeet de geschiedenisrecorder niets en slaat exact op wie wat verteld heeft, hoeveel bronnen hetzelfde zeggen, wie elkaar tegenspreken en ook hoe het verteld is."

Het team waarmee Piek samenwerkt, bestaat uit LexisNexis, de Vrije Universiteit en SynerScope uit Nederland, Basque University uit Spanje, ScraperWiki uit Engeland en Federation Bruno Kessler en Trento uit Italië. 

Als een van de belangrijkste spelers op het gebied van nieuws- en informatievoorziening is LexisNexis nauw betrokken bij dit project door nieuws en informatie uit haar internationale bronnen beschikbaar te stellen. Daarnaast voeren wij onze nieuws- en informatiebronnen in de testruimte van NewsReader. Ook zijn wij onze systemen aan het voorbereiden voor het gebruik van NewsReader data. 

Door een eerdere samenwerking tussen Piek Vossen en LexisNexis is de deelname van LexisNexis als leverancier van bronnen aan dit project geen toeval. LexisNexis streeft erna om voorloper te zijn op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en technologieën. 

Wat kunnen we eigenlijk met zo een tool doen? Welke groep professionals zou baat bij deze geschiedenisrecorder hebben? 

Alle professionals die toegang moeten hebben tot nauwkeurige en volledige kennis om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, zullen hier baat bij hebben. 

Neem bijvoorbeeld een opsporingsambtenaar die een "cold case" probeert op te lossen? Hoe zou hij te werk moeten gaan zonder zo een tool? Hij zou alle nieuwsberichten oud en nieuw over deze zaak moeten raadplegen: het grote archief dat oude informatie bevat plus alle recente berichten die over de zaak zijn verschenen (dat kunnen er duizenden zijn). Door de grote hoeveelheid aan informatie zal dit bijna onmogelijk zijn, niemand kan al die informatie bevatten. Eenvoudigweg zoeken in archieven is geen oplossing meer door het teveel aan relevante resultaten. Er is geen manier om snel en correct te bepalen wat de overlap is, hoe zoekresultaten elkaar aanvullen, hoe de informatie gestructureerd moet worden, welke resultaten elkaar tegenspreken, enzovoorts. 

De geschiedenisrecorder zal de nieuwsberichten verzamelen, aan elkaar koppelen, verbanden leggen en zal uiteindelijk een historisch verhaal reconstrueren waardoor er een duidelijke verhaallijn zal ontstaan. Op deze manier zal er nieuwe informatie aan het licht komen, nieuwe verdachten ontstaan, nieuwe bewijzen aan het licht komen etc. De opsporingsambtenaar zou dingen kunnen vinden waar hij niet naar op zoek was. Zonder de geschiedenisrecorder is dit een onmogelijke taak. 

Newsreader beschikbaar in LexisNexis? 

Door de constante groei van nieuwsberichten waarmee we dagelijks te maken hebben, wordt het bijna onmogelijk om hier vat op te krijgen. De geschiedenisrecorder zal zeker een uitkomst bieden voor professionals die snel belangrijke beslissingen moeten maken. In de toekomst hoopt LexisNexis de wetenschappelijke methoden die Vossen gebruikt in de software te kunnen implementeren.

Lees het volledige artikel over NewsReader in pdf

Heeft u vragen? Neem contact op met onze servicedesk:support@lexisnexis.eu

of bel: 020 485 3456


Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs