Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

15 August 2017 12:39pm
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

SDG's: een mogelijkheid voor bedrijven


In juli werd tijdens het Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) Business Forum 2017 de cruciale rol van bedrijven in het realiseren van duurzame en inclusieve ontwikkeling benadrukt. In dit artikel gaan wij verder in op dit onderwerp en hoe bedrijven binnen het SDG-kader kunnen opereren,  hoe zij bedrijfsgroei en -productiviteit kunnen genereren en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan een betere wereld zoals uiteengezet in de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.


Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bieden visie op bedrijfsrisico's


De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vormen de VN-agenda voor mens, planeet en welvaart met als doel een welvarende, inclusieve en duurzame maatschappij voor iedereen in het jaar 2030. De SDG's zijn in september 2015 vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen dienen actie te stimuleren in gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en het milieu.

Op het Forum publiceerden toonaangevende wereldwijde organisaties, particuliere instellingen en netwerken, waaronder het International Agri-Food Network en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), een business statement over de mogelijkheden en het belang van de SDG's:
"De SDG's bieden alle bedrijven een nieuwe visie waardoor zij de behoeften en ambities van de wereld kunnen vertalen naar bedrijfsoplossingen. Deze oplossingen stellen bedrijven in staat hun risico's beter te beheren, op de consumentenvraag te anticiperen, posities op te bouwen in groeimarkten, toegang te creëren tot benodigde hulpmiddelen, hun toeleveringsketens te versterken en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame en inclusieve wereld."


Waarom de SDG's belangrijk zijn, volgens de CEO van Unilever


In een recent interview met Eco-Business vertelde de CEO van Unilever, Paul Polman, dat het volledige businessmodel van Unilever gericht is op SDG's en dat alle 300 merken die zij wereldwijd bezitten de SDG's als doelstellingen gebruiken. Unilever, een van 's werelds grootste aanbieders van consumptiegoederen, stimuleert en illustreert het idee dat een bedrijf duurzaamheid centraal moet stellen in het businessmodel, wil het op de lange termijn succesvol zijn.


Minstens 12 triljoen dollar aan bedrijfsmogelijkheden


Volgens een rapport van de Business & Sustainable Development Commission (januari 2017), kunnen SDG's voor het jaar 2030 leiden tot 12 triljoen dollar aan bedrijfsbesparingen en -omzet verdeeld over vier sectoren: energie, steden, voedsel en landbouw, en gezondheid en welzijn. De commissie wijst op de 60 grootste marktmogelijkheden met betrekking tot het behalen van de SDG's, zoals duurzame aquacultuur en mijnrehabilitatie. Volgens het rapport kunnen in de komende tien of vijftien jaar tevens een geschatte 380 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd in deze vier sectoren, als gevolg van de afstemming van bedrijfsstrategie op deze SDG's.


Drijfveer voor gedrag van investeerders en consumenten


Investeerders houden zich steeds meer bezig met de risicoprofielen en mogelijkheden van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben interesse getoond in de SDG's en in de bedrijven die het behalen van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op proactieve wijze steunen. De Nederlandse financiële sector staat bijvoorbeeld volledig achter de SDG's: 18 financiële instellingen die samen ca. 2900 miljard euro in activa beheren, hebben de handen ineengeslagen en geïnvesteerd in de SDG's. Twee van deze instellingen hebben een standaard methodologie ontwikkeld om investeringsmogelijkheden gekoppeld aan 13 SDG's te identificeren en steunen tevens andere institutionele investeerders.

Uit een wereldwijd onderzoek door PwC is gebleken dat 78 procent van de klanten sneller goederen of diensten zou kopen van bedrijven die de SDG's hadden onderschreven.


Eerste stap in SDG-afstemming: evalueer uw risico's en mogelijkheden


Een van de belangrijkste boodschappen van het SDG Business Forum, dat in juli door de Verenigde Naties en de Internationale Kamer van Koophandel werd georganiseerd, was dat er meer aandacht nodig is om het begrip van economische, sociale en ecologische risico's te vergroten, zodat de vraag hoe en door wie deze risico's kunnen worden beperkt op zinvolle wijze kan worden beantwoord.

Door een uitgebreid risicoassessment uit te voeren van uw bedrijf, waaronder toeleveringsketens en relaties met externe partijen, krijgt u een beter beeld van uw risico's en de impact die uw bedrijf heeft op de verschillende SDG's. Dit kan u helpen uw plannen te definiëren en prioriteren en uw strategie af te stemmen op de SDG's om het grootste positieve verschil te maken of een negatieve impact te verkleinen.


3 manieren waarop u deze informatie nu kunt toepassen:

1. Vraag een gratis demo aan van LexisNexis Entity Insight, onze nieuwste tool voor het proactief monitoren van risico's m.b.t. toeleveringsketens en externe partijen, aangestuurd door een Politiek, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Juridisch en Ecologisch (PESTLE) analysekader.
2. Bezoek het nieuwe online RELX SDG Resource Centre waar u artikelen, rapporten, praktische juridische hulp, tools, webinars, video's en events vindt, ingedeeld op basis van SDG en gekoppeld aan relevante onderwerpen en regio's. Hier vindt u tevens de SDG News Tracker, die u up-to-date houdt met nieuws over de SDG's vanuit de hele wereld.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs