Effect verkiezingen in UK op compliance

5 July 2017 1:13pm
VK Brexit Sancties

Welk effect hebben de recente verkiezingen in het VK en brexit op compliance ten aanzien van sancties?

In plaats van het beoogde stevigere mandaat voor een 'harde brexit' hebben de recente parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) juist geleid tot meer speculatie over hoe de komende brexit-onderhandelingen eruit zullen gaan zien. Toen de Commissie Buitenlandse Zaken van het Britse Lagerhuis in eerste instantie de eventuele problemen van het uittreden van het VK uit de EU analyseerde, oordeelde zij nog dat ''het VK als grote militaire macht met een wereldwijde actieradius een van de meest invloedrijke spelers is bij het uitzetten van de koers van het buitenlandse beleid van de EU. Zo werden onder het leiderschap van het VK bijvoorbeeld na de Oekraïne-crisis door de EU harde sancties afgedwongen tegen Rusland.'' Zonder de betrokkenheid van het VK zouden de overige EU-lidstaten andere sancties kunnen voorstaan, terwijl het VK zijn eigen sancties blijft doorvoeren en afdwingen. Het compliancerisico  voor organisaties die wereldwijd actief zijn zal echter zeker gecompliceerder worden, al was het maar omdat ondernemingen wijzigingen binnen een breder spectrum aan sancties en watchlists moeten volgen.

Sancties tegen Rusland onder de loep

Al voor de parlementaire verkiezingen in het VK publiceerde de Commissie Buitenlandse Zaken van het Lagerhuis een rapport waarin zij stelde dat ''als het VK vastbesloten is om een principieel standpunt te blijven innemen met betrekking tot de sancties tegen Rusland, dit ongemakkelijke gesprekken met bondgenoten zou kunnen inhouden''. In het rapport stond ook dat ''... het steeds moeilijker zou zijn om een gemeenschappelijk westers standpunt over sancties in te nemen, zeker als dit een onderhandelingspunt werd tijdens de brexit-onderhandelingen.'' Het VK heeft in de EU vaak het voortouw genomen met sancties, maar met het terzijde schuiven van de huidige samenwerkingsovereenkomsten tussen het VK en de EU wordt het sanctielandschap een stuk gecompliceerder.

Daar komt nog bij dat de Amerikaanse Senaat met steun van beide partijen met 98 stemmen voor en 2 tegen een wetsvoorstel heeft aangenomen voor uitbreiding van de sancties tegen Rusland vanwege vermeende inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. Het wetsvoorstel dat voorziet in sancties tegen bedrijven die producten of diensten leveren aan of investeren in de energie-export van Rusland, wekte ook de toorn van Europese leiders die de sancties als een bedreiging zien voor de energievoorziening van Europa. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken en de Oostenrijkse Bondskanselier hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin zij stellen dat ''wij geen dreigement van extraterritoriale sancties kunnen accepteren, die onwettig zijn onder internationaal recht, tegen Europese bedrijven die bijdragen aan het ontwikkelen van de energievoorziening in Europa. De energievoorziening van Europa is een zaak van Europa, niet van de Verenigde Staten.''


Bedrijven moeten hun complianceprogramma's voor sancties aanscherpen

Dit soort maatregelen - en verklaringen - wijst erop dat er voor bedrijven een duidelijke taak ligt als het gaat om het beperken van compliancerisico's. Naar verwachting zal er snel een wetsvoorstel komen voor sanctiebeleid na de brexit, maar de onzekerheid over wat er in de toekomst kan gebeuren, brengt met zich mee dat organisaties die wereldwijd actief zijn wijzigingen in sancties nauwlettend in het oog moeten houden. Judith Alison Lee, medevoorzitter van de praktijkgroep voor internationale handelsregulering en compliance van advocatenkantoor Gibson Dunn & Crutcher, merkt op dat bedrijven ''solide screeningsprocessen'' moeten doorvoeren om risico's binnen internationale leverketens en externe partnernetwerken het hoofd te bieden.

Het screeningsproces moet zich richten op het screenen van klanten én transacties, maar gezien de brexit en de mogelijke verschuivingen in sanctieprioriteiten in de EU, het VK en de VS moeten organisaties bij transacties zowel kijken naar de landen van herkomst als naar de ontvangende landen. Screening heeft voor organisaties op vier manieren toegevoegde waarde:

1. Het in kaart brengen van klanten, leveranciers en andere externe partijen op wie een verhoogde due diligence van toepassing is om compliancerisico's te beperken.
2. Het registreren van negatieve berichtgeving met betrekking tot leverketen, klanten of andere externe partijen.
3. Het signaleren van verdachte activiteiten die kunnen duiden op witwaspraktijken of andere compliancerisico's.
4. Het voorkomen van financiële transacties met landen, rechtspersonen en natuurlijke personen tegen wie sancties zijn gericht.

Hebt u de juiste processen en middelen in werking gesteld om uw organisatie te beschermen? Ook al is er onzekerheid rondom brexit, u kunt het zich niet veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen. Wat er ook gebeurt in de politieke achterkamertjes, alleen als u alert blijft met uw complianceprogramma voor sancties kunt u risico's effectief beperken.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs