Lobbyen verkiezingen

7 February 2017 10:37am
Lobbyen politiek

Lobbyen na de verkiezingen? Blijf de media monitoren.

De invloed van lobbyisten is geen verkiezingsthema maar de aandacht ervoor is de afgelopen jaren fors toegenomen. Waar in de VS door president Trump werd aangekondigd 'to drain the swamp' om de invloed van lobbyisten in te perken, zijn die signalen in Nederland ver te zoeken. Belangenbehartiging is verankerd in de polder en de polder bestaat niet alleen uit grote werkgevers en industriëlen. Ondanks afnemende ledentallen hebben de vakbonden nog veel invloed. En ook de invloed van milieuorganisaties is groot, getuige de totstandkoming van het energieakkoord. Allemaal voorbeelden van belangenbehartiging en politieke lobby.

Iedereen die actief is in politieke belangenbehartiging en public affairs kijkt met aandacht naar de stemmingen in de Tweede Kamer over moties die betrekking hebben op het lobbywerk. Op Valentijnsdag 2017 besluit de huidige Tweede Kamer hoe er in een nieuwe Regering moet worden omgegaan met lobbyisten. 

De behandeling van de nota Lobby in daglicht in de Tweede Kamer heeft meer dan een jaar op zich laten wachten. Ondanks een reeks incidenten lijkt er ook geen aanleiding in Nederland om het werk van public affairs professionals en belangenbehartigers te beperken. Immers een groot deel van de Kamerleden beschouwt de informatie die zij ontvangen van lobbyisten als betrouwbaar. Onderzoekster Caelesta Braun van de Universiteit Leiden deed in 2016 onderzoek naar de uitwisseling van informatie tussen belangenbehartigers en Tweede Kamerleden. Zij schrijft hierover:

"Kamerleden die deelgenomen hebben aan het onderzoek geven aan dat nuttige informatie voor hun standpuntbepaling niet alleen technische expertise is, maar vooral de juridische en maatschappelijke consequenties van wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen en het draagvlak binnen de branche of sector hiervoor. Daarnaast beoordelen Kamerleden de geloofwaardigheid van stakeholders niet alleen op basis van de kwaliteit van de geboden informatie, maar ook op basis eerdere ervaringen en het vertrouwen dat ze in de stakeholders hebben. Uit de interviews komt het opgebouwde vertrouwen tot uiting als belangrijke manier om de kwaliteit van de aangeboden informatie te kunnen doorgronden binnen een kort tijdbestek."

Maar de nota Lobby in daglicht gaat verder dan de Tweede Kamer. Sterker, de nota heeft geleid tot een aantal voorstellen die vooral effect hebben de wijze waarop lobbyisten invloed hebben op het beleidsmakend proces bij de ministeries.

Wat kan wijzigen voor belangenbehartigers? Een overzicht:

- Internetconsultaties moeten begrijpelijker, leesbaarder en beter vindbaar worden volgens GroenLinks en de PvdA;
- Het CDA wil een herziening van het beleid ten aanzien van de Kamerpassen waarmee voormalig Kamerleden en sommige lobbyisten vrij toegang hebben tot de Tweede Kamer;
- D66 wil naar Europees voorbeeld werken met green papers voor beleidsvorming;
- Ook wil D66 betere en gratis toegang tot de contactgegevens van ambtenaren;
- De PvdA en GroenLinks stellen voor om bij elke wet of beleidsonderwerp een impact-analyse te maken op basis waarvan een brede groep mensen wordt uitgenodigd mee te praten;
- Daarnaast willen de PvdA en GroenLinks dat het Kabinet een analyse maakt over hoe door ambtenaren dient te worden omgegaan met lobbyisten;
- En dezelfde twee partijen willen bij elk groot beleidsonderwerp een lobbyparagraaf toevoegen. Hier staat onder andere hoe diverse belangen zijn betrokken en afgewogen.

Wat de uitkomst van de stemmingen ook gaat worden. De beide initiatiefnemers gaan dit als Kamerlid niet meer meemaken. Want de PvdA-Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug zijn beiden zijn niet verkiesbaar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ook wanneer bovenstaande moties worden aangenomen, is het dus de vraag hoe een volgend Kabinet dit gaat uitvoeren. Waar veel van de moties zinspelen op een grotere betrokkenheid van burgers en kleine organisaties is het momenteel toch voorbehouden aan de polder-organisaties om zich intensief te bemoeien met vaak complexe wetten.

Een onmisbaar ingrediënt voor zowel lobbyisten, polderorganisaties als voor beleidsmakers is het continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen die zich voordoen op het terrein waarvoor gelobbyd wordt. Het monitoren van de geprinte en online media, én het volgen van de influencers op sociale media is hierbij onmisbaar. Als door de veranderende lobby-activiteiten de informatiestromen worden beïnvloed, en je toch volledig op de hoogte wilt blijven van wat er speelt in een speciaal beleidsgebied, ontkom je niet aan een grondige en realtime mediamonitor.

Volg hier de verkiezingsmonitor waarbij de media-aandacht rond enkele belangrijke verkiezingsthema's wordt gevolgd.

Deze blog is geschreven samen met PublicMatters

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs