Risk mediamonitoring

21 February 2017 12:38pm
Risk monitor

Het belang van risicobewaking van de supply chain


We bevinden ons in een geglobaliseerde bedrijfsomgeving die gekenmerkt wordt door een steeds complexere supply chain. Hierin moeten bedrijven veel verschillende bronnen bewaken en alert zijn op mogelijke leveranciersrisico's voordat deze kunnen leiden tot juridische, financiële, of reputatiegerelateerde schade. In dit artikel worden de grootste risico's voor bedrijven besproken en kijken we naar de beste manier om deze risico's te bewaken.


Welke risico's maken bewaking van negatief nieuws noodzakelijk?

Bedrijven die internationaal actief zijn, hebben te maken met veel verschillende risico's. De Executive Perspectives on Top Risks for 2017 is een jaarlijkse enquête van het North Carolina State University's Enterprise Risk Management Initiative. De enquête laat zien dat de directie en belangrijkste senior managers van internationale bedrijven merken dat ze steeds meer en vaker worden blootgesteld aan risico's. De auteurs van dit onderzoek schrijven: 'De druk van het bestuur, wisselvallige markten, toenemende concurrentie, strenge wettelijke voorschriften, en de angst voor rampen en andere dynamische krachten heeft ervoor gezorgd dat er van het management wordt verwacht dat het een effectief beheersingspakket implementeert om de belangrijkste risico's voor de organisatie te herkennen en beoordelen, en om deze terug te brengen naar een acceptabel niveau.' Om de belangen van uw organisatie te beschermen, is het dus van belang om te weten met welke risico's u te maken heeft. Hieronder volgen vier risico's die u in overweging zou moeten nemen.

* Reputatieschade – We hebben de laatste jaren gezien hoe de reputatie van merken beïnvloed kan worden door bepaalde handelingen van het moederbedrijf of externe partners waarmee wordt samengewerkt. Onveilige werkomstandigheden in een kledingfabriek in Bangladesh of slavenarbeid op vissersboten in Zuidoost-Azië kunnen leiden tot reputatieschade, consumentenboycots en zelfs tot collectieve juridische procedures – zeker in ons tijdperk waarin sociale media centraal staat. Als gevolg hiervan hebben bedrijven meer inzicht nodig in mogelijk schadelijke praktijken. Zo kunnen eventuele zorgen bij investeerders, bestuursleden en consumenten weggenomen worden.
* Juridische schade – De regelgeving verandert voortdurend naarmate overheden over de hele wereld de strijd aangaan met omkoping en corruptie, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. De Panama Papers van afgelopen jaar hebben de druk alleen maar verhoogd en de noodzaak tot meer transparantie versterkt. Het gerucht dat handhavingsinstanties minder vaak optreden kan direct worden ontkracht door het recordaantal maatregelen dat de FCPA in 2016 heeft getroffen.
* Financiële schade – De meeste bedrijven selecteren hun leveranciers en andere externe kernpartners op basis van conventionele kredietscores, maar er zijn andere financiële risico's om rekening mee te houden. Bedrijven moeten alert blijven op productiefouten, hangende rechtsvorderingen, prijsovertredingen en andere juridische kwesties die de leverketens kunnen verstoren en financiële schade en reputatieschade kunnen veroorzaken.
* Strategische schade – Risico's en rendement gaan hand in hand en dus moeten bedrijven inspelen op nieuwe kansen. Daarbij moeten ze uiteraard wel factoren die de strategische doelstellingen in gevaar brengen niet uit het oog te verliezen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld een tekort aan werk, natuurrampen, geopolitieke instabiliteit en cyberaanvallen.

Door niet te anticiperen op deze risico's – of ze nu binnen de organisatie zelf, ergens in de supply chain of bij externe partners plaatsvinden – lopen bedrijven het risico op reputatieschade, juridische maatregelen, een lagere omzet en aandeelwaarde, en een verminderde groei.  Gezien de steeds globalere en meer gefragmenteerde aard van deze risico's wordt het steeds moeilijker om ze te bewaken.


Hoe kunnen bedrijven hun risicobewaking verbeteren?

De mogelijkheden die bedrijven hebben om de risico's van hun supply chain te bewaken, zijn afhankelijk van de toegang die ze hebben tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over hun leveranciers. Naast de gebruikelijke kredietbeoordeling moet de risicobewaking van bedrijven ook rekening houden met nieuws, gerechtelijke uitspraken en informatie over de geografische regio's en sectoren waarin hun leveranciers actief zijn. Het verzamelen van gegevens uit een gefragmenteerd bronnenbestand is inefficiënt en ineffectief. Wat bedrijven nodig hebben is een proactieve methode om sneller te kunnen reageren op mogelijke risico's.

Met behulp van traditionele zoekmachines kunnen organisaties direct informatie opzoeken over hun leveranciers, maar deze informatie is niet altijd actueel, betrouwbaar of begrijpelijk. Bedrijven hebben meer baat bij beheerde en hoogwaardige internationale content, bijvoorbeeld van mediabedrijven, sector- en vakbladen, publicaties van juridische en regelgevende aard en bedrijfsliteratuur, die vaak niet op internet beschikbaar is en die niet altijd wordt gemeld door leveranciers en andere externe partijen.


Technologie maakt risicogebaseerde bewaking mogelijk

Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen bedrijven deze bronnen effectiever bewaken. Medewerkers die zich bezighouden met supply chain en bedrijfsrisico's vertrouwen vaak op handmatige zoekopdrachten en verschillende bronnen om informatie te verzamelen over hun leveranciers en externe kernpartners. Dit kostbare en tijdrovende proces moet dagelijks worden herhaald om het risicoprofiel van de organisatie actueel te houden.

Een proactievere aanpak maakt gebruik van moderne technologie en stelt bedrijven in staat om de namen van honderden leveranciers tegelijkertijd in te voeren en ze regelmatig te controleren in relevante bronnen. Op basis van een gangbare PESTLE-analyse worden bedrijven op de hoogte gesteld van eventuele politieke, economische, sociaal-culturele, technologisch, juridische en ecologische risico's. Zodra er een nieuwe vermelding van een bedrijf opduikt, wordt de risicoscore bijgewerkt en via een melding of RSS-feed gedeeld met de belangrijkste stakeholders. Zo kunnen de besluitvormers altijd en overal vertrouwen op relevante en bruikbare inzichten.

Lees hier ook meer over onze oplossing.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs