Verband Human Rights benchmark en riscobeheer

8 May 2017 10:16am

Het verband tussen de Corporate Human Rights Benchmark en risicobeheer


Afgelopen maand werd de inaugurele Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) gelanceerd. De Benchmark heeft 98 van de grootste beursgenoteerde ondernemingen geanalyseerd op basis van hun prestaties op het gebied van mensenrechten. In deze blog kijken we naar de resultaten van de eerste analyses en leggen we uit waarom de CHRB belangrijk is.

De Benchmark geeft een jaarlijks terugkerende, vergelijkende snapshot van hoe de grootste ondernemingen ter wereld presteren op het gebied van mensenrechten. Het werd ontwikkeld door Aviva Investors, het Business and Human Rights Resource Centre, Calvert Investments, het Institute for Human Rights and Business (IHRB), VBDO en Vigeo Eiris. In de eerste analyse werden bedrijven uit de landbouw-, kleding- en grondstoffensector beoordeeld op basis van zes afzonderlijk gewogen categorieën. De bedrijven werden geselecteerd op basis van hun omvang (marktkapitalisatie), inkomsten, en hun geografische en industriële spreiding.

Human rights Benchmark

Bron: Business and Human Rights Resource CentreDe Benchmark is gebaseerd op de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en andere internationale, sectorspecifieke normen met betrekking tot mensenrechten en verantwoord ondernemerschap. De nadruk hierbij ligt op het bedrijfsbeleid, de processen en transparantie, maar ook op de manier waarop de betreffende bedrijven reageren op ernstige beschuldigingen.

De CHRB laat zien dat de volgende drie bedrijven uitstekend leiderschap laten zien op het gebied van mensenrechten (met een score van meer dan 60%):
* BHP Billiton (grondstoffen)
* Marks & Spencer Group (landbouwproducten/kleding)
* Rio Tinto (grondstoffen)5 redenen waarom de CHRB belangrijk is

De Verenigde Naties hebben vastgesteld dat: 'In een wereld die steeds verder globaliseert, de impact die bedrijven hebben op mensen en gemeenschappen steeds nauwlettender in de gaten moet worden gehouden.' Dit betekent dat mensenrechten niet langer het exclusieve domein zijn van ngo's en non-profitorganisaties. De CHRB is een belangrijke stap omdat het:

1. bijdraagt aan het ontstaan van een meer gebalanceerde en rechtvaardige wereldmarkt
Grote bedrijven hebben een enorme invloed op plaatselijke economieën. Door de maatschappelijke prestaties van grote ondernemingen te benchmarken en af te zetten tegen internationaal erkende normen probeert de CHRB een bijdrage te leveren aan een meer gebalanceerde en rechtvaardige wereldmarkt.

2. duidelijk laat zien waar de verbeterpunten liggen
De gemiddelde score van alle 98 bedrijven die geanalyseerd zijn, bedroeg 28,7% en slechts zes bedrijven scoorden hoger dan 50%. Negen bedrijven kregen een score van minder dan 10%. De CHRB laat duidelijk zien dat bedrijven aanzienlijke verbeteringen kunnen doorvoeren als het gaat om 'good practice' op het gebied van mensenrechten. Lees meer over de scores van de verschillende bedrijven.

3. investeerders de mogelijkheid biedt om ethische keuzes te maken
De CHRB wordt gesteund door 85 investeerders met een totaal beheerd vermogen van 5,3 biljoen dollar. Een van de verwachte gevolgen van de Benchmark is dat 'investeerders beter in staat zullen zijn om te investeren in bedrijven die handelen in overeenstemming met internationaal erkende mensenrechtennormen of om hun investeringen stop te zetten als de benodigde verbeteringen uitblijven.' Bovendien delen veel consumenten de zorgen van investeringsmaatschappijen. Zij eisen dat de bedrijven waarmee ze zakendoen zich houden aan strenge ethische normen – iets wat ook wel 'sociale compliance' wordt genoemd.

4. de concurrentie op het gebied van mensenrechten stimuleert
De Benchmark speelt in op de concurrerende aard of natuur van de markt en stimuleert het senior management van grote internationale ondernemingen om mee te doen met een 'race naar de top' als het gaat om de jaarlijkse ranking, bijvoorbeeld door beter te presteren op het gebied van mensenrechten en 'best practice'-normen op te stellen. De CHRB helpt niet alleen investeerders, maar ook werknemers, klanten, consumenten en de maatschappij in haar geheel om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over de bedrijven waarmee ze eventueel willen samenwerken.

5. bedrijven motiveert om transparanter te zijn
De CHRB is anders dan andere rapporteringskaders omdat het gebaseerd is op het 'know and show'-principe van de VN-richtlijnen. Dit betekent dat het uitsluitend openbaar toegankelijke informatie heeft geanalyseerd, zoals de informatie op bedrijfswebsites, duurzaamheids- of jaarverslagen en andere relevante documenten en informatie die door de bedrijven zelf zijn verstrekt. In de analyses en scores is geen rekening gehouden met de niet-openbare, mensenrechtengerelateerde praktijken van ondernemingen. In de woorden van John Morrison, Chief Executive van de IHRB, betekent dit dat 'sommige bedrijven in de eerste ranking laag hebben gescoord, niet omdat ze geen rekening houden met mensenrechten, maar omdat ze hierover nog minder effectief communiceren.'

Meer bedrijven en sectoren zullen volgen
De drie sectoren zullen in 2018 opnieuw worden beoordeeld en naar verwachting verschijnt het volgende rapport in het najaar van 2018. De CHRB is bovendien van plan om zijn activiteiten uit te breiden naar andere sectoren en bedrijven.


Wat kunt u nu doen?

- Verbeter uw due diligence op het gebied van mensenrechten:
Ontdek hoe LexisNexis® Entity Insight bedrijven helpt om te letten op mogelijke reputatieschade en juridische, financiële en strategische risico's – waaronder mensenrechtenschendingen – in artikelen, internetcontent, nieuwsuitzendingen en sociale media.

- Meer weten over de CHRB:
Lees het Key Findings Report van de Corporate Human Rights Benchmark of ga naar de website.

- Richt uw aandacht op een belangrijk mensenrechtenprobleem: moderne slavernij
Moderne slavernij is een van de belangrijkste mensenrechtenproblemen waar bedrijven in 2017 mee te maken hebben. U kunt meer te weten komen over dit onderwerp door onze rapporten over moderne slavernij in de bouwsector of de mode-industrie te lezen.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs