Wat is due diligence?

Bij due diligence spreekt men vaak over een boekhoudkundig onderzoek -ook wel boekenonderzoek genoemd - voor een overname of fusie. Hoewel het een boekenonderzoek wordt genoemd is een due diligence onderzoek veel breder. Het richt zich op het vaststellen van de juistheid van de gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico's en kansen. Due diligence richt zich op de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van een bedrijf. Op deze manier wordt informatie bij een overname en verkoop worden geverifieerd.

In een overname of verkoop is de koper verplicht om een due diligence onderzoek uit te voeren, maar kan ook worden geïnitieerd door de verkoper (Vendor due diligence). Er kan ook gesproken worden over customer due diligence waarbij onderzoek wordt gedaan naar een klant. Hieronder worden alle vormen van due diligence beschreven:

Due diligence koper
De koper is verplicht een onderzoek uit te voeren bij een belangrijke investeringsbeslissing. Hij mag niet klakkeloos aannemen dat de verkoper alles juist en volledig heeft verteld. Een due diligence onderzoek is een 'must'. Door een due diligence onderzoek uit te voeren komt alle nuttige informatie naar boven, wordt de informatie van de verkoper geverifieerd, worden de risco's en kansen in beeld gebracht en kan deze informatie gebruikt worden als basis voor onderhandelingen.

Vendor due diligence (verkoper)
Bij een verkooptransactie heeft de verkoper een informatieplicht. In plaats van af te wachten totdat de koper een due diligence onderzoek heeft gedaan, kan ook de verkoper een due diligence onderzoek uit voeren. Op deze manier kan een verkoper een betere inschatting maken van zijn huidige situatie en er op inspelen. Met een vendor due diligence reduceert u de kans dat u voor verrassingen komt te staan in een onderhandelingsproces.

Customer due diligence
Volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) bent u verplicht om onderzoek te doen naar clienten waarmee u zaken doet. Een due diligence onderzoek naar uw client wordt ook wel Customer due diligence genoemd. Het doel van het due diligence onderzoek is in kaart brengen wat risco's zijn van deze clienten.

Waarom due diligence onderzoek?

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer men een due diligence onderzoek uitvoert hebben alle partijen hier baat bij. Er zijn verschillende redenen om een due diligence onderzoek uit te voeren. Een grondig due diligence onderzoek wordt uitgevoerd om:

 • Tegen corruptie, het witwassen van geld en omkoping te beschermen. Daarbij moet u voldoen aan wetten als de WWFT wet, de UK Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corruption Practices Act (FCPA) die bindend zijn voor Nederlandse bedrijven.
 • Financiële gevolgen te voorkomen: Samenwerking met niet-integer zakelijke partners kan leiden tot hoge boetes en zelfs tot gevangenisstraf.
 • Reputatierisico's te voorkomen: Bedrijven die worden geassocieerd met economische criminaliteit riskeren enorme negatieve impact op hun reputatie. Zelfs als het bedrijf voldoet aan ethische en wettelijke normen, maar de partij met wie zij handelt onjuist gedrag vertoond, kan dit afgeven op de reputatie van een organisatie.
 • Economische redenen: bij een overname of fusie met een andere organisatie is het van belang om de sterke en zwakke punten van deze organisatie in beeld te brengen en de cijfers/informatie te verifiëren. Wanneer dit niet wordt gedaan kan dit economische gevolgen hebben voor een bedrijf.

Starten met een due diligence onderzoek? Download hier onze Due Diligence Checklist!

Due diligence met LexisNexis

LexisNexis is al jaren expert op het gebied van due diligence onderzoek. Wij weten met welke uitdagingen u te maken heeft – of u nu de prestaties van uw supply chain wilt optimaliseren of het risico op omkoping, corruptie en financiële misdrijven wilt beperken. Onze oplossingen vormen de perfecte aanvulling op uw due diligence- en controle-workflow. U kunt:

 • Mogelijke banden identificeren tussen bedrijven en andere betrokkenen
 • Personen en bedrijven identificeren die onder toezicht staan
 • Economische en juridische sancties in kaart brengen
 • Political exposed persons (PEP) identificeren
 • Wereldwijd (negatief) nieuws doorzoeken
 • Nationale databanken doorzoeken
 • Dagelijks risico's evalueren, controleren en meten
 • Personen en bedrijven monitoren
 • Achtergrondonderzoeken, - analyses en -rapporten laten maken
  - Adviesdiensten geven op het gebied van compliance

Due diligence onderzoek met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
 • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
 • Ga naar Nieuws en Blogs
  voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws