PEP- en Sanctielijsten

PEP- en Sanctie lijsten

Regelmatig klantonderzoek is een absolute must en bovendien wettelijk verplicht als u een samenwerking, klantrelatie of partnership overweegt. Om een goede screening te doen, is het van belang om PEP- en Sanctie lijsten door te lopen.

PEP is een afkorting voor Politically Exposed Person. Het betreft een lijst met personen die een politieke functie hebben en daarmee vatbaar zijn voor corruptie. Volgens de FATF zijn het personen met een prominente functie zoals staatshoofden, ministers, leden van het gerechtshof en rekenkamer, directies van centrale banken, ambassadeurs, hoge legerofficieren en leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven. Daarentegen zijn de burgemeesters in Nederland niet opgenomen in de lijst. Niet alleen personen met een politieke functie staan in de lijst, maar ook de gezinsleden en belangrijke zakenpartners van deze politieke personen. Personen of bedrijven moeten publieke prominente personen als risicovol beschouwen en als zodanig kunnen identificeren. Wanneer een organisatie te maken heeft met een pollitically exposed person is diepgaand due diligence onderzoek nodig.

Sancties zijn maatregelen die door de internationale gemeenschap zijn opgesteld om een schending of bedreiging van vrede en veiligheid tegen te gaan. Sancties kunnen worden opgelegd door de  Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU). Het doel van deze sancties zijn het veranderen van het gedrag van een land, organisatie of personen. Bijvoorbeeld voorkomen dat terroristische organisaties en personen aan geld komen. Er zijn verschillende soorten sanctie als: een wapenembargo, een embargo op de import en export op bepaalde goederen als programma's en technologie, financiële sancties en inreis- en visum beperkingen. Sancties verschillen per land en situatie. Het is dus van belang om regelmatig de sancties te controleren. De overheid biedt een overzicht van landen en organisaties waartegen sancties gelden.

Waarom controleren op Pep en Sanctie lijsten?

U bent volgens de Wet 'Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme' (WWFT) verplicht om de personen en bedrijven met wie u zaken doet te screenen tegen PEP- en Sanctielijsten. U heeft wettelijk een meldplicht bij ongebruikelijke transacties en u bent verplicht een clientenonderzoek te doen, waarbij u een verscherpt clientenonderzoek moet doen als uw client een PEP is. Volgens de wet moet u niet alleen een gedegen onderzoek doen naar uw client maar ook de 'Ultimale Beneficial Owner (UBO) ofwel uiteindelijk belanghebbende onderzoeken. Wanneer u dit niet doet, kunnen er boetes of andere sancties worden opgelegd, maar u kunt ook reputatieschade oplopen.

De PEP-, Sanctie- en Watchlijsten

Uiteraard wilt u voorkomen dat uw organisatie ten prooi valt aan risicovolle of frauduleuze bedrijven of personen. Met de compliance oplossingen van LexisNexis voert u een doeltreffende screening uit aan de hand van alle belangrijke internationale lijsten. Waaronder de watchlijsten van OFAC, de FBI, Interpol en het EU Consolidated. U doorzoekt internationale PEP-lijsten, onder meer van info4c.

De PEP-, Sanctie- en Watchlijsten LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs