Inkoop

Op de hoogte zijn van ontwikkelingen is cruciaal
De rol van de inkoper en de roep om informatie en transparantie wordt steeds groter. De afdeling Procurement haalt veel van buitenaf. Het is van groot belang dat inkopers op de hoogte zijn van de verschillende ontwikkelingen in de buitenwereld, zoals technologische ontwikkelingen in de markt of in de organisatie zelf, zodat u hierop kunt anticiperen.

Kansen en bedreigingen
Fusies, overnames en samenwerkingen van leveranciers kunnen een kans of bedreiging vormen, evenals interne beleidsveranderingen. Ook externe beleidsveranderingen of aanpassingen van toezichthouders, zoals in de sanctiewetgeving,  effect hebben op het inkoopbeleid.

Strenger beleid is noodzakelijk
Zeker sinds verschillende misstanden in de media breed uitgemeten zijn rust op inkopers een immense druk om leveranciers te scannen en actief aan te tonen dat de organisatie beleid heeft én uitvoert en ethisch en verantwoord te werk gaat. Ook de wet- en regelgeving op het gebied van sancties, witwassen van geld en omkoping vereist steeds meer en strenger beleid van organisaties.

Compliance en transparantie
Als een organisatie niet een eindproduct levert maar halffabricaten doorlevert moet bovendien rekening gehouden worden met de eisen van de afnemer als het gaat om compliance en transparantie. Met de professionele tools van LexisNexis bent u altijd op de hoogte.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs