Overheid

Bent u werkzaam in de overheidssector, dan hebt u voortdurend behoefte aan actuele en betrouwbare informatie. Wat is het heersende sentiment over actuele beleidskwesties? Hoe reageert men op een recente publiciteitscampagne? Waar en wanneer is voorlichting gewenst?

Berichtgeving volgen
Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen zult u zaken doeltreffend moeten monitoren. Ook wilt u wellicht onderzoek doen naar vergelijkbare situaties in het buitenland. Met LexisNexis houdt u zicht op wat er in de media wordt gezegd en geschreven over door u geselecteerde onderwerpen. U kunt gebruikmaken van geavanceerde tools om de informatie te visualiseren en te analyseren.

Professioneel screenen

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Sanctiewet, de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. LexisNexis biedt u de tools om organisaties en personen grondig te screenen. Daarmee beantwoordt u ook aan de roep om transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs