Voordelen van PatentOptimizer

De software controleert  op consistentie, precisie en onderlinge samenhang in het patent.  De documenten worden tekstueel geanalyseerd, vergeleken met andere patent aanvragen en gecontroleerd op alle kritische onderdelen van een patent aanvraag.

Schrijf sterke patenten

Ondersteuning in opstellen en analyseren van patent documenten.

Controleer en vergelijk Claims

Directe visualisering van de claims in het patent.

Controleer terminologie

Vindt toepasselijke vakterminologie en bijbehorende voorbeelden.

Inzicht in sterktes en zwaktes

Gebruik het One-click report om direct inzicht te hebben in de kwaliteit van het patent document.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter
  • Ga naar nieuws voor interessante artikelen, whitepapers en blogs