De WWFT Wet

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (WWFT) is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Er is sprake van witwassen ( Anti-Money Laundering) wanneer een vermogen illegaal verkregen is en legaal wordt gemaakt. Op deze wijze kan niet achterhaald worden wat de herkomst is van het vermogen. Een voorbeeld hiervan is illegaal verkregen geld doorgeven als omzet van een horeca onderneming, waar veel contant geld in de omloop is, om zo het geld te legaliseren. Wanneer er gesproken wordt over terrorismefinanciering dan wordt een vermogen gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. De gevolgen voor het niet voldoen aan de wet zijn grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Voldoe aan de WWFT wet

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (WWFT) bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet. Samen met De Nederlandsche Bank is de AFM verantwoordelijk voor het naleven van deze wet.  De wet geldt onder andere  voor financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren zoals banken, casino's, notarissen en advocaten. De volledige lijst kunt u terug vinden in Algemene Leidraad die is opgesteld door het Ministerie van Financiën. 

Clientenonderzoek
Het clientenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie u zaken doet  (know your costumer). U moet de identiteit van de eindgebruiker kunnen achterhalen. Het is van belang dat u dit onderzoek doet voordat u een zakelijke overeenkomst sluit.
Volgens de belastingdienst moet een instelling bij een normaal clientenonderzoek:

- de client identificeren en de identiteit verifiëren
- de uiteindelijke belanghebbende identificeren en verifiëren
- doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen

U moet een verscherpt onderzoek doen als: 
-  u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt
-  de cliënt bij de identificatie niet fysiek aanwezig is
-  de cliënt een politiek prominent persoon is


Meldingsplicht

Volgens de meldingsplicht bent u verplicht om een melding te doen als u vermoedt dat een transactie verband heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de hand van een lijst met indicatoren, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk is vastgesteld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:
- ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld.
- geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen.
- transacties boven een bepaalde grenswaarde, die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant.

Waarom kiezen voor LexisNexis?

U kunt uw clientenonderzoek doen met de tools van LexisNexis. Met Lexis Diligence. kunt u snel en gemakkelijk een uitgebreid onderzoek doen naar personen of organisaties.  U kunt ze screenen door te onderzoeken of er sancties tegen deze persoon bestaan of te onderzoeken of deze negatief in het nieuws is geweest. U heeft met de tools van LexisNexis beschikking over alle belangrijkste PEP- en Sanctielijsten. Daarnaast kunt u zoeken in bedrijfsinformatie, juridische informatie en negatief nieuws met slechts één druk op de knop. U kunt met LexisNexis:


- een bedrijf of persoon volledig controleren 
- een negatief nieuwscontrole uitvoeren 
- personen controleren in sanctie- en PEP-lijsten 
- historie nagaan rondom betrokkenheid bij rechtszaken 
- risico analyses maken van landen
- (audit) rapportage maken met datumstempel

Screening met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws